VII Kongres Rozwoju Kolei
Ekonomia i rynek Tabor

NEWAG przedstawił wstępne wyniki finansowe. Blisko miliard zł przychodu w trzech kwartałach 2020 roku

NEWAG przedstawił wstępne wyniki finansowe. Blisko miliard zł przychodu w trzech kwartałach 2020 roku Fot. Newag S.A. (ilustracyjne)

NEWAG zaprezentował wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 roku. Według danych, nowosądecki producent zainkasował zysk w wysokości 112,9 mln zł, to o 217,6% więcej w porównaniu do 2019 roku.

Zarząd Newagu poinformował, że w związku z trwającym procesem przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 roku, zaprezentował  wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki oraz wstępne skonsolidowane skonsolidowane wyniki Grupy.

Wyniki jednostkowe Spółki

Wartość przychodów ze sprzedaży w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku, wyniosła 811,1 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, jest to wzrost o 256,4 mln zł (46,2%). Spółka w analizowanym okresie zanotowała zysk na poziomie 80,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Newagu wyniósł 21,4 mln zł (+58,9 mln zł, +275%). Wartość EBITDA wyniosła blisko 145 mln zł i była o 78,5 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2019 (+118,2%).

Wyniki skonsolidowane Grupy

Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2020 r. wyniosła 803,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest wyższa o 262,6 mln zł (48,5%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 112,9 mln zł, w zeszłym roku zysk w tym samym okresie wyniósł 35,5 mln (+217,6%). Wartość EBITDA wyniosła 183,6 mln zł i była o 99 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2019 (+117%).

Na tak dobre wyniki ma wpływ duży portfel zamówień Newagu, który w ostatnim czasie wzbogacił się o kolejne kontrakty. Warto przypomnieć, że obecnie Newag realizuje zamówienia dla PKP, na 121 lokomotyw o łącznej wartości 1,6 mld złotych – więcej informacji w artykule. Newag w ostatnim czasie podpisał umowę m.in. z Kolejami Dolnośląskimi i woj. zachodniopomorskim na zakup pociągów hybrydowych. Newag również realizuje zamówienia dla zagranicznych przewoźników – w październiku br., kolejne dwa Impulsy wyruszyły do Włoch.