Strona główna » Wiadomości » Nevomo z liderami mobilności na rzecz Europy jako lidera innowacji w transporcie

Nevomo z liderami mobilności na rzecz Europy jako lidera innowacji w transporcie

Redakcja
Fot. Nevomo

Unijna grupa zadaniowa ds. mobilności przyszłości (EU Future Mobility taskforce) wystosowała wspólny apel o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie pozycji Europy jako lidera innowacji w transporcie. Dokument został sygnowany przez przedstawicieli 18 najbardziej wpływowych prywatnych firm i startupów z branży mobilności w Europie, które w styczniu połączyły siły w celu utworzenia unijnej grupy zadaniowej ds. mobilności przyszłości. Opracowanie, które zawiera konkretne zalecenia dotyczące sposobów zwiększania konkurencyjności i wspierania innowacji, zostało przekazane Adinie Vălean, europejskiej komisarz ds. transportu, podczas wydarzenia w ramach Connecting Europe Days w Brukseli.

Mobilność jest nie tylko jednym z fundamentów UE, ale ma również istotny wpływ na życie obywateli i gospodarkę. W sektorze tym pracuje 5,3% wszystkich Europejczyków i odpowiada on za 5% wartości dodanej brutto UE.

Po utracie szansy na objęcie pozycji światowego lidera w zakresie innowacji w dziedzinie transportu, Europa stoi dziś przed wyjątkową okazją do kształtowania przyszłości mobilności. Członkowie grupy zadaniowej nakreślili trzy kluczowe obszary, w których Europa może i musi działać sprawniej.

Europa ma potencjał, by stać się światowym liderem innowacji w zakresie mobilności. Zawdzięczamy to naszym obywatelom i konkurencyjności naszej gospodarki. Wspólne wysiłki tych 18 firm, które zebrały się, aby przedstawić konkretne, wymierne i ambitne rozwiązania wyzwań stojących przed innowatorami w dziedzinie mobilności, są dowodem prawdziwych europejskich wartości wspólnoty i wzajemnej współpracy” – komisarz ds. transportu, Adina Vălean, z uznaniem przyjęła dokument

Opracowanie opisuje trzy kluczowe obszary krytyczne dla kolejnych etapów skalowania, komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności.

Począwszy od kwestii regulacyjnych i dostępu do rynku, stworzenie jednolitego rynku transportowego ze zdrową konkurencją może pozwolić startupom na rywalizację z dotychczasowymi graczami, generując wartość dla końcowych użytkowników rozwiązań mobilnych i jednocześnie umożliwiając skalowanie innowacyjnych rozwiązań.

Dostęp do finansowania ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego, a Europa znajduje się w wyjątkowej sytuacji, pozwalającej przezwyciężyć zinstytucjonalizowaną niechęć do podejmowania ryzyka i wykorzystać możliwości, jakie daje zwiększenie poziomu inwestycji publicznych i uwolnienie potencjału prywatnych rynków kapitałowych.

Europejscy liderzy innowacji w obszarze transportu przekazali komisarz ds. transportu, Adinie Vălean, że od strony technologicznej są w stanie dostarczać najbardziej zaawansowane rozwiązania, ale potrzebują mocnego wsparcia i politycznej woli m.in. w zakresie finansowania, dostępu do rynku czy przejrzystych i rozsądnych zasad homologacji innowacyjnych rozwiązań, takich jak rozwijany przez nas MagRail. Nevomo, jako jedyna polska spółka, będąca aktywnym członkiem grupy zadaniowej EU Future Mobility, wspólnie z takimi uznanymi podmiotami jak m.in. Bolt, Flix, Dronamics czy Volocopter, wspiera wizję tworzenia przyjaznego i konkurencyjnego ekosystemu mobilności – powiedział Michał Litwin, Dyrektor Strategii i Public Affairs w Nevomo.

Nic z tego nie miałoby znaczenia bez angażowania obywateli i społeczeństwa, angażowania użytkowników, organów regulacyjnych i innowatorów w kształtowanie przepisów, promowania polityki zorientowanej na użytkownika i pokazywania, w jaki sposób innowacyjne technologie mogą tworzyć nowe możliwości i doświadczenia związane z podróżowaniem, a także rozwiązywać problemy, takie jak nadmierne zagęszczenie ruchu, rosnące koszty i emisje CO2 by w rezultacie zwiększyć efektywność ekosystemu mobilności.

Unijna grupa zadaniowa ds. mobilności przyszłości składa się z 18 europejskich firm działających w sektorach współdzielonej mobilności, ładowania pojazdów elektrycznych, Maglev, transportu kolejowego, autokarowego, towarowego i lotniczego, w dziedzinie innowacji transportowych i zaawansowanych technologii. Firmy zrzeszone w grupie zadaniowej mają wspólny cel, jakim jest wprowadzenie nowych rozwiązań w celu zaspokojenia zwiększonego popytu konsumentów oraz uczynienia mobilności bardziej zrównoważoną, przystępną cenowo i zintegrowaną.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x