Wydarzenia

Nawag dostarczy 12 pociągów dla Kolei Mazowieckich

Nawag dostarczy 12 pociągów dla Kolei Mazowieckich

Oferta Newagu o wartości 257 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Mazowieckich.

Oferta Newagu w postępowaniu przetargowym otrzymała 99,1990 punktów, podczas gdy oferta Pesy otrzymała 97,9678 punktów.

Na ocenę danej oferty składała się: cena (55 proc.), zużycie energii trakcyjnej na potrzeby przejechania 1 km dla jednego EZT (5 proc.), okres udzielonej gwarancji (10 proc.), termin dostawy trzeciego z dwunastu EZT (10 proc.), współczynnik niezawodności (10 proc.) oraz współczynnik gotowości technicznej (10 proc.).

Termin realizacji zamówienia przewidziano na 30 listopada 2015 roku, a w jego ramach Newag dostarczy 12 sztuk pięcioczłonowych pojazdów z rodziny Impuls za łączną kwotę 257.272.950 zł brutto. Oferta złożona przez Pesę warta była 267.143.700 zł brutto.