Działania Przewozy pasażerskie Wiadomości

Na Dolnym Śląsku trwają konsultacje społeczne ws. oferty przewozowej na rozkład jazdy 2020/21

Na Dolnym Śląsku trwają konsultacje społeczne ws. oferty przewozowej na rozkład jazdy 2020/21 Fot. Koleje Dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna konsultację społeczne dotyczące rozkładu jazdy pociągów, który obowiązywać będzie od 13 grudnia 2020 roku. Wnioski można przesyłać drogą mailową.

Zgłoszenia można przesyłać w okresie od 30 stycznia do 12 lutego 2020 roku. Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu na adres e-mail: kontakt.koleje@dolnyslask.pl. Formularz można pobrać na stronie UMWD.

W tytule maila należy napisać “Konsultacje społeczne RJP 2020/2021”. Urząd przypomina o konieczności podpisania “zgody na przetwarzanie danych osobowych…” zgodnie z treścią umieszczoną w formularzu. Bez tej zgody wnioski nie będą mogły być rozpatrzone.

Z uwagi na terminarz prac nad przygotowaniem oferty oraz konstrukcją rocznego rozkładu jazdy pociągów 2020/2021, formularze nadesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą mogły być rozpatrzone w ramach konsultacji.

Dodatkowo Urząd nie rozpatrzy wnioski:

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  • dotyczące zakresu kompetencyjnego innych organizatorów;
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK i międzynarodowych (za wyjątkiem regionalnych pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami);
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).

Nadmieniamy iż na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby wysokość środków finansowych w dyspozycji UMWD, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury i jej stan, możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych oraz uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami na liniach stycznych z innymi województwami – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.