Kolej jest dla ludzi

Maszyniści mają dzisiaj swoje święto

Maszyniści mają dzisiaj swoje święto

Kilkuset maszynistów wraz z małżonkami wzięło w udział w Centralnych Obchodach Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego. Poza nimi w zeszłotygodniowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz prezesi spółek kolejowych. Z kolei na 16 września (dzisiaj) przypada coroczne święto maszynistów.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w tym roku zdecydował się na organizację obchodów 12 września w Gdyni. W programie była m.in. msza święta w intencji maszynistów, celebrowana przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia, czy też przemarsz uczestników i poczt sztandarowych w towarzystwie orkiestry dętej Marynarki Wojennej pod pomnik Ofiar Grudnia 1970.

Tegoroczne obchody mają szczególny wymiar. W bieżącym roku przypada 95-lecie powstania Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. To nie jedyna rocznica. Także na ten rok przypada 25 lat od reaktywacji ZZMK. Podczas trwających 12 września obchodów przypomniał o tym Leszek Miętek. Prezydent Związku w swoim przemówieniu przedstawił również priorytety dla działania ZZMK na najblizszy okres. Według Miętka związek będzie chciał się skupić na przeciwstawieniu planom rozdrobnienia polskich kolei, poprawie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz zapewnieniu pracownikom godnych warunków pracy i płacy.

Jednym z najbardziej interesujących punktów programu była prezentacja taboru PKP Intercity na dworcowym peronie w Gdyni. Można było zobaczyć Pendolino, który według zapewnień przewoźnika ma od 14 grudnia wozić podróżnych oraz lokomotywa elektryczna Gama, wyprodukowana przez bydgoską Pesę.

Święto zwieńczył Bal Maszynisty, na którym maszyniści wspólnie bawili się z małżonkami.

Coroczne święto maszynistów ustanowiono na dzień 16 września. Pierwsze centralne obchody EDM odbyły się w 1996 roku.

 

źródło: ZZMK