Eksperci

Maciej Szulc

Maciej Szulc

Maciej Szulc – broker asekuracyjny, Prezes Zarządu spółki Medianta Serwis Ryzyka.
Autor pierwszych programów asekuracyjnych dla przewoźników kolejowych osób, m.in. programu ubezpieczenia OC dla Intercity oraz Przewozów Regionalnych.
Na rynku ubezpieczeń przewoźników kolejowych obecny od 2001 roku.
Spółka Medianta Serwis Ryzyka obsługiwała bądź obsługuje jedenastu przewoźników kolejowych, w tym cztery spółki Cargo oraz siedem spółek przewozów osobowych.