Strona główna » Wiadomości » Konkurs fotograficzny dla miłosników kolei

Konkurs fotograficzny dla miłosników kolei

Redakcja
Graf. Na podst. mat. org.

 W Warszawie i Krakowie dwie organizacje zrzeszające miłośników kolejnictwa zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym mającym na celu podkreślenie piękna i wartości historycznych turystyki kolejowej Polski i Słowacji.

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” wraz z Muzeum Sportu i Turystyki oraz Towarzystwem Słowaków w Polsce ogłosiły otwarty konkurs fotograficzny pt. „Najpiękniejsze szlaki turystyki kolejowej Polski i Słowacji”. Celem wydarzenia jest przedstawienie na fotogramach regionów związanych z podróżą koleją, dokumentowanie miejsc zabytkowych, inspiracja do twórczego poszukiwania oraz zwrócenie uwagi na problem rewitalizacji zabytków.

Organizacja konkursu

Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów oraz profesjonalistów, którzy poprzez swoje prace mogą przyczynić się do promocji turystyki kolejowej.

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace w dwóch kategoriach: pojedyncze zdjęcie oraz cykl zdjęć. Wszystkie prace powinny być oryginalnymi pracami autorskimi, a zdjęcia można nadsyłać w formie elektronicznej w określonym formacie.

Terminy i zgłoszenia

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.kolejarz.org. Termin składania prac upływa 1 września 2024 roku.

Organizatorzy zapewniają informacje zarówno w języku polskim, jak i słowackim.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatorów.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x