VII Kongres Rozwoju Kolei
Ekonomia i rynek Przewozy pasażerskie Wiadomości

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc restrukturyzacyjną dla POLREGIO!

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc restrukturyzacyjną dla POLREGIO! Fot. NaKolei.pl

Komisja stwierdziła, że polskie działania wspierające restrukturyzację POLREGIO są zgodne z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Sprawa ciągnęła się od 2018 roku, teraz oznacza, że przewoźnikowi odblokowuje się możliwość starania się o dofinansowania na zakup taboru.

Komisja Europejska oficjalnie uznała, że rządowe dofinansowanie ówczesnych Przewozów Regionalnych 2015 roku – było zgodne z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Przypomnijmy, że w styczniu 2018 roku Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, mające ocenić zgodność wsparcia udzielonego Przewozom Regionalnym z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Nasze dochodzenie wykazało, że polskie środki pomocy restrukturyzacyjnej na rzecz Polskich Kolei Regionalnych były konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić kontynuację działalności spółki. zapewnienie regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego i zapewnionej łączności w Polsce Jednocześnie ewentualne negatywne skutki dla konkurencji wywołane interwencją publiczną będą ograniczane przez zaangażowanie Polski w przyspieszenie otwarcia polskiego regionalnego sektora pasażerskich przewozów kolejowych na konkurencję – stwierdziła Wiceprezes Margarethe Vestager.

Komisja stwierdziła, że środki były proporcjonalne i konieczne, aby zapewnić rentowność Przewozów Regionalnych, a tym samym uniknąć poważnych zakłóceń w świadczeniu ważnych usług transportowych w Polsce.

To niezwykle ważna informacja, z której bardzo się cieszymy. Wydanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej poprzedziła czasochłonna i wieloaspektowa procedura sprawdzająca, która potwierdziła zgodność pomocy publicznej z unijnymi zasadami. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces. Otwieramy właśnie nową kartę w historii POLREGIO i polskich kolei oraz kontynuujemy dalsze intensywne prace dla poprawy jakości usług świadczonych pasażerom – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO.

Dochodzenie Komisji dotyczyło pomocy opiewającej na kwotę 770 mln złotych, zgłoszonego Komisji przez polskich przedstawicieli w 2015 r., A także innych środków pomocy państwa przyznanych przedsiębiorstwu w ramach tej samej ogólnej restrukturyzacji przed 2015 r., a mianowicie:

  • Pomoc na pokrycie strat na łączną kwotę 2 403 mln PLN (około 565 mln EUR);
  • Umowa o restrukturyzację zadłużenia pomiędzy spółką a polskim zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK na kwotę 1 902 mln zł (ok. 448 mln euro);
  • 25 umów pomiędzy Przewozami Regionalnymi a wierzycielami Skarbu Państwa przewidujących odroczenie spłaty zobowiązań spółki wobec tych wierzycieli na łączną kwotę 1 106,4 mln zł (ok. 260 mln euro).

Należało się spodziewać takiej decyzji Komisji Europejskiej. Sytuacja Przewozów Regionalnych była jasna i w mojej opinii nie wymagała kontroli na tak wysokim szczeblu. Szkoda, że cała procedura trwała tak długo, blokując możliwości rozwoju przewoźnika, który chcąc być konkurencyjnym w obliczu IV pakietu kolejowego, musi dokonać olbrzymich inwestycji w tabor i infrastrukturę utrzymaniową. Nie będzie to możliwe bez korzystania z dofinansowań unijnych. Spółka utraciła możliwości skorzystania z kończącej się w tym momencie perspektywy unijnej. Działania zarządu będą wymagały ogromnej determinacji, by nadrobić ten stracony czas – stwierdził Mateusz Izydorek vel Zydorek, Dyrektor biura Klastra “Luxtorpeda 2.0”.