Bez kategorii

Kolejny krok do budowy terminala Bydgoszcz Emilianowo

Kolejny krok do budowy terminala Bydgoszcz Emilianowo Fot. KOWR

Na początku sierpnia 2020 roku podpisana została warunkowa umowę inwestycyjna, dotycząca budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo.

To kolejny krok do powstania pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim. Jej sygnatariuszami są Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Dzięki zawartej umowie będzie można ruszyć z inwestycją w postaci budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo. Powstanie na obszarze około 5 ha. W ramach prac wybudowany zostanie terminal wraz z niezbędnym zapleczem. Warto zwrócić uwagę na rolę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który powoła spółkę celową oraz wniesienie niezbędny kapitał założycielski dla przygotowania procesu inwestycyjnego. Pozostali wspólnicy przystąpią do spółki oraz zapewnią niezbędne wsparcie do przygotowania i realizacji inwestycji.

Ważne jest również położenie planowanego terminala. Ma zostać on oparty o platformę kolejowo-drogową w pobliżu węzła linii kolejowej 201 (Trójmiasto – Chorzów), a także drogę ekspresową S10, port lotniczy Bydgoszcz i port rzeczny nad Wisłą.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa już 10 czerwca 2020 r. podpisał akt założycielski spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo, a 28 lipca 2020 r. podmiot ten został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wywiązaliśmy się także z drugiego zobowiązania w postaci wniesienia kapitału założycielskiego w wysokości 2 mln zł, który posłuży na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji – powiedział Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przede wszystkim towary rolno-spożywcze

Terminal intermodalny Bydgoszcz Emilianowo będzie dawał możliwość przeładunku i zamiany środków transportu towarów, w tym w szczególności towarów rolno-spożywczych. Budowa terminala przyczyni się do poprawy logistyki i handlu oraz ułatwi eksport. Terminal wraz z zapleczem magazynowym i obsługowym ma na celu: poprawę logistyki, skrócenie czasu oczekiwania na załadunek/ przeładunek oraz zwiększenie zdolności przeładunkowych polskich portów morskich poprzez pełnienie roli zewnętrznej bramy dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego Gdynia.

Kapitał założycielki Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo wynosi 2 mln zł i zostanie przeznaczony na sporządzenia m.in.: map do celów projektowych, operatu dendrologicznego i operatu wodno-prawnego, raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej.

Warto również przypomnieć, że 17 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie o wspieraniu powstania pod Bydgoszczą intermodalnego terminala kolejowo-drogowego. Sygnatariuszami porozumienia są: PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka oraz wojewoda kujawsko-pomorski. Zgodnie z ustaleniami do spółki celowej powołanej przez KOWR przystąpią PKP S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Dla PKP CARGO transport towarów rolno-spożywczych jest ważnym segmentem działalności. Spółka posiada ponad 200 nowoczesnych wagonów samowyładowczych typu TALNS do przewozu zbóż, pasz i innych towarów sypkich. Wagony te wyposażone w dwie komory załadunkowe z uchylanym dachem.

W 2019 roku transport drewna i płodów rolnych to około 4% przewozów PKP CARGO.