NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Koleje Dolnośląskie chcą wydzierżawić pociągi. Trwają poszukiwania dostawcy

Koleje Dolnośląskie chcą wydzierżawić pociągi. Trwają poszukiwania dostawcy

Redakcja
Fot. Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na dzierżawę 4 sztuk wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem asynchronicznym. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy były tego samego typu i tej samej serii. Pojazdy mają zostać wydzierżawione na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejnych 6 miesięcy.

Przetarg jest efektem problemów Kolei Dolnośląskich z Impulsami, które miały wrócić po naprawach P3/2. Te jednak opóźniają się z uwagi na problemy z uruchomieniem składów po wykonanych przeglądach.

Pojazdy muszą być wolne od wad i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, które ograniczałyby lub wyłączały wykonanie umowy oraz nie mogą stanowić przedmiotu żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego lub administracyjnego, w wyniku którego nastąpiłoby lub mogłoby nastąpić jakiegokolwiek ograniczenia tytułu prawnego do pojazdów

Składy nie mogą być starsze niż 10-letnie. Zamawiający wymaga, aby były wyposażone w napęd asynchroniczny z silnikami klatkowymi rozruchem falownikowym i możliwością odzysku energii podczas hamowania. Preferowany jest układ 5-członowy z wózkami Jacobsa o układzie osi Bo’2’2’2’2’Bo’

Układ wnętrza powinien być jednoprzestrzenny, bez drzwi przejściowych w całej przestrzeni pasażerskiej. Liczba miejsc siedzących stałych to minimum 220, liczba miejsc ogółem to minimum 500. Prędkość maksymalna pojazdu to minimum 160 km/h. Długość pojazdu określono poniżej 95 m, masę służbową pojazdu na poniżej 200 t. Liczba drzwi to min. 6 par drzwi na stronę. Pojazd ma być wyposażony w system informacji pasażerskiej – dynamiczny, w oparciu o dane z bazy SKRJ, spełniający minimalne wymagania przepisów krajowych w zakresie informacji pasażerskiej, system lokalizacji – przekazywanie pozycji pojazdu na podstawie GPS z możliwością zaimportowania pojazdów do systemów zamawiającego AWIA i ConSEL.

Pojazdy muszą być sprawne technicznie, mieć wskazany certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR) oraz wystawione dokumenty dopuszczenia do użytkowania przez ECM. Wykonawca (lub wskazany przez niego ECM, jeśli wykonawca nie jest ECM pojazdów) musi wyrazić zgodę na samodzielne wykonywanie przeglądów poziomów P1 i P2 przez Zamawiającego. W ramach tego punktu Wykonawca przekaże dokumentację systemu utrzymania (DSU) i dokumentację technicznoruchową (DTR) pojazdów.

Wymagany przebieg pomiędzy przeglądami P1 min. 5 000 km lub bez limitu przebiegu, wymagany czas pomiędzy przeglądami P1 to min. 14 dni lub bez limitu czasu. Przegląd poziomu P1 nie musi wymagać do wykonania wjazdu na kanał przeglądowo-naprawczy. Wymagany przebieg pomiędzy przeglądami P2 min. 40 000 km lub bez limitu przebiegu, a wymagany czas pomiędzy przeglądami P2 min. 60 dni lub bez limitu czasu. W okresie dzierżawy pojazdy nie mogą wymagać wykonania przeglądu poziomu utrzymania P3, P4, P5 lub Wykonawca na czas tego przeglądu zapewni pojazd zastępczy tego samego typu spełniający wymagania Kolei Dolnośląskich i niewymagający dodatkowych szkoleń personelu.

Przewoźnik wymaga także przeprowadzenia szkoleń personelu, ale tylko w przypadku dzierżawy pojazdów innego typu niż już eksploatowane przez Koleje Dolnośląskie.

Oferty w przetargu można składać do 8 września 2022 r. Jedyne kryterium ich oceny to cena.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności