Ekonomia i rynek

Kolej na Rzeszów

Kolej na Rzeszów

Około 1,2 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje kolejowe na Podkarpaciu do 2023 roku. Większość pieniędzy pochodzić będzie z funduszy unijnych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe Włodzimierz Żmuda poinformował, że kontynuowane będą najważniejsze inwestycje. – Za te pieniądze dokończona zostanie m.in. modernizacja linii E30 z Rzeszowa do Krakowa. Wówczas pociągi będą jeździć z prędkością 160 km/h – powiedział Żmuda. Ponadto zakończy się przebudowa linii kolejowej Rzeszów – Przemyśl i pociągi będą mogły poruszać się z prędkością 120 km/h. Zelektryfikowana zostanie ponadto linia 71 do Ocic oraz do Jasła. Podróżni wygodniej pojadą też na trasach Dębica – Padew, Boguchwała – Czudec, Jasło – Nowy Zagórz.

Dzięki remontowi E30 od grudnia 2015 r. czas przejazdu z Krakowa do Rzeszowa skrócił się o ponad godzinę, na trasie kursują już pociągi Pendolino. W latach 2016-2017 zarządca infrastruktury planuje dokończyć modernizację E30 na odcinku Ropczyce – Sędziszów. W ramach inwestycji wartej ponad 500 mln zł, PLK wyremontują tory, przebudują stacje, a także wybudują nowe obiekty inżynieryjne. Po modernizacji zwiększy się bezpieczeństwo. Kolejnym etapem prac na E 30 będzie rewitalizacja odcinka Przeworsk- granica państwa zaplanowana do 2023 roku.

Część kolejowych inwestycji zapisano w RPO. Dotyczy to wspomnianych już szlaków Padew –Mielec – Dębica (jej realizację przewidziano na lata 2017 – 2020). Także z RPO będzie finansowana elektryfikacja linii 71 oraz dokończenie rewitalizacji linii nr 108 na odcinkach Jasło-Nowosielce i Sanok – Nowy Zagórz oraz linii nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec.

Natomiast z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia będą finansowane: modernizacja i elektryfikacja odcinka Lublin – Stalowa Wola, oraz prace na linii Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz/Ocice/Padew.

Ważną inwestycją, którą PKP PLK będzie realizować wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i miastem Rzeszów, jest budowa nowej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka o długości 5 km. W ramach tej współpracy przebudowane zostaną też przystanki na odcinkach tras kolejowych Rzeszów-Strzyżów, Kolbuszowa–Rzeszów oraz Dębica-Rzeszów-Przemyśl. PLK przygotowują się także do modernizacji stacji Rzeszów Główny.

Dyrektor Żmuda przypomniał, że w latach 2007-2015 PKP PLK przeznaczyły na inwestycje na Podkarpaciu 2,4 mld zł. Oprócz modernizacji linii E30, w tamtym roku zakończyła się modernizacja linii nr 25 (Skarżysko Kamienna – Ocice), poprawił się również standard obsługi podróżnych na stacjach i przystankach na trasach Rzeszów- Ocice, Kraków- Medyka czy Rzeszów-Jasło. W ramach projektu poprawy dostępności kolejowej na Podkarpaciu przeprowadzona została m.in. przebudowa linii nr 108 Stróże – Krościenko.

Jednocześnie Włodzimierz Żmuda zapowiedział, że uruchomienie bezpośredniego, a nie okrężnego, połączenia Rzeszowa z Warszawą nastąpi dopiero po roku 2020. Wcześniej trzeba bowiem m.in. zelektryfikować linię do Ocic oraz wyremontować tory między Radomiem i Warszawą.- Rząd będzie wspierał rozwój infrastruktury kolejowej w tych województwa, które w poprzednich latach „nie były dostrzegane z Warszawy”, a Podkarpacie jest jednym z takich województw – podkreślił Piotr Stomma, wiceminister infrastruktury.