Wydarzenia

Już w ten weekend Festiwal Zabytków Techniki na Śląsku

Już w ten weekend Festiwal Zabytków Techniki na Śląsku

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku serdecznie zaprasza na wielkie święto historycznych zabytków techniki i przemysłu na Dolnym Śląsku. Podczas dwóch dni (15-16 sierpnia) można zwiedzić dwie kopalnie – Stara Kopalnia w Wałbrzychu i Kopania w Nowej Rudzie, dwie parowozownie – Jaworzyna Śl. i Dzierżoniów, unikatowy młyn i kamieniołom. Zabytkowe radia w Dzierżoniowie i technikę dawnej Świdnicy, a wszędzie będzie można dojechać zabytkowym pociągiem parowym lub amerykańskim Schoolbusem!

Większość obiektów na szlaku Zabytków Techniki jest niedostępna na co dzień. Sierpniowy weekend jest praktycznie jedyną szansą na ich zobaczenie!

CZYM JEST FESTIWAL ZABYTKÓW TECHNIKI?

Latem 2013 roku Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku zorganizowało pierwszy Festiwal Zabytków Techniki. Ideą jaka przyświecała nam kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do tego przedsięwzięcia była chęć ukazania piękna i bogactwa zabytków techniki jakie zgromadziliśmy w naszej kolekcji. Oryginalność Festiwalu polegała nam tym, że chcieliśmy pokazać je w stanie czynnym, aranżując sceny – sytuacje – w jakich można było je spotkać w czasach, w których powstawały i były wykorzystywane w codziennej pracy.

Punktem odniesienia była dla nas krótka, ale burzliwa historia Jaworzyny Śląskiej. Zwieńczeniem Festiwalu był blisko dwugodzinny spektakl, który zaczęliśmy na stacji kolejowej w Jaworzynie Śl., inscenizując wjazd pierwszego pociągu na stację jesienią 1843 r. W siedzibie Muzeum zbudowaliśmy XVIII wieczny pruski obóz wojskowy, nawiązujący do pobytu w tym miejscu króla Fryderyka II Wielkiego. Na koniec, angażując statystów i członków grup rekonstrukcji historycznych, odegraliśmy przyjazd pierwszych polskich mieszkańców osady po II Wojnie Światowej.

We wszystkich tych scenach główną, równorzędną wobec ludzi, rolę odegrały zabytki techniki – lokomotywa parowa, wagony, samochody czy motocykle. Pokazaliśmy, że człowiek tworząc maszynę czy przedmiot nadaje mu jednocześnie moc sprawczą, która sprawia, że stają się one nie tylko przedmiotami, ale podmiotami wydarzeń. Pełnoprawnymi sprawcami postępu.

W tym roku zaprosiliśmy do współpracy partnerów z zewnątrz. Dolny Śląsk był i wciąż jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski. W przeszłości biło tu gospodarcze serce Niemiec. Są na mapie Dolnego Śląska wciąż miejsca, do których nie dotarł postęp techniczny. Miejsca, które oparły się jego naporowi. Miejsca, gdzie wciąż można podziwiać starą technikę. Ulec jej technoestetycznemu pięknu.

Nie interesuje nas technika spoczywająca na dnie muzealnych gablot. Sterylne wnętrza, w których należy zachować ciszę. Festiwal dedykujemy wszystkim tym maszynom i urządzeniom, budowlom i miejscom w których wciąż tętni życie.

Uczestnicy FESTIWALU ZABYTKÓW TECHNIKI 2015:

1. Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki (Wałbrzych),
2. Młyn Siedlimowice,
3. Podziemna Trasa Turystyczna – Kopalnia Węgla Nowa Ruda,
4. Granit Strzegom S.A.
5. Muzeum Miejskie Dzierżoniowa,
6. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Ślaskiej wraz z filią w Dzierżoniowie.
7. Urząd Miasta w Świdnicy

Każdy z Uczestników Festiwalu oferuje, odwiedzającym obiekty na szlaku FZT, rabaty i upusty związane ze zwiedzaniem. Muzeum Miejskie Dzierżoniowa oraz Kamieniołom Strzegom Granit S.A. udostępniają swoje zasoby nieodpłatnie – na odrębnych zasadach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach uczestników festiwalu.