Ekspert ds. Systemów Zarządzania SAP

PKP Informatyka Sp. z o.o.
 • Data dodania: 7 czerwca 2020
 • Udostępnij:

Szczegóły ogłoszenia

1.Administrator SAP BASIS

Zakres czynności:

 • Administrowanie systemami SAP (ERP, S4Hana, BW, Fiori, PI/PO, Business Objects)
 • Instalacja, kopiowanie, konfiguracja techniczna systemów SAP
 • Instalacja poprawek, aktualizacja systemów
 • Administrowanie bazami danych dla środowisk SAP (Hana, DB2, Sybase)
 • Udział w projektach wdrożeniowych systemu SAP
 • Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa
 • Zarządzenie użytkownikami i systemem transportowym
 • Zarządzenie rolami i uprawnieniami
 • Monitorowanie działania systemów
 • Rozwiązywanie problemów z działaniem aplikacji
 • Prowadzenie zgłoszeń serwisowych

 

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w administrowaniu w systemami SAP
 • Umiejętność administrowania systemami SAP i bazami danych
 • Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi Linuks, Windows Server
 • Udział w minimum dwóch projektach wdrożeniowych systemu SAP
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
 • Mile widziane certyfikaty SAP w zakresie BASIS

 

2.Administrator SAP SD

Zakres czynności:

 • Centralne administrowanie systemem SAP w zakresie modułu Sprzedaży (SD).
 • Udział we wdrożeniach systemu SAP ERP w zakresie modułu SD.
 • Kierowanie zadaniami projektowymi w obszarze SAP SD.
 • Odpowiedzialność za obszar integracji systemu SAP SD z innymi modułami SAP/systemami zewnętrznymi.
 • Realizacja prac konfiguracyjnych i rozwojowych w zakresie modułu SAP SD.
 • Modyfikowanie oraz wdrażanie do eksploatacji zmian w oprogramowaniu w zakresie SD.
 • Wsparcie użytkowników systemu SAP SD w codziennej pracy.
 • Testowanie, dokumentowanie oraz przekazywanie rozwiązań do eksploatacji.
 • Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i unifikacją rozwiązań biznesowych oraz organizacyjnych w obszarze SAP SD.
 • Konfiguracja systemu SAP SD w zakresie zmian wymuszonych wymaganiami biznesowymi/prawnymi,
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom, zmiany w konfiguracji ról uprawnień.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej zmian wnoszonych do systemu SAP SD.

 

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP SD w roli administratora systemu lub konsultanta wdrożeniowego SAP SD.
 • Znajomość SAP SD w zakresie pozwalającym na samodzielne prowadzenie prac konfiguracyjnych.
 • Znajomość zagadnień dla modułu SD w zakresie integracji z innymi modułami SAP.
 • Umiejętność analizy, projektowania, wdrażania oraz wspierania aplikacji w obszarze SAP SD.
 • Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu sprzedaży i logistyki na poziomie co najmniej podstawowym.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
 • Mile widziana podstawowa znajomość języka ABAP, przynajmniej na poziomie analizy kodu.
 • Mile widziany certyfikat SAP w zakresie SD.

 

3.Administrator SAP MM

Zakres czynności:

 • Centralne administrowanie systemem SAP w zakresie modułu Gospodarka Materiałowa (MM).
 • Udział we wdrożeniach systemu SAP ERP w zakresie modułu MM.
 • Kierowanie zadaniami projektowymi w obszarze SAP MM.
 • Odpowiedzialność za obszar integracji systemu SAP MM z innymi modułami SAP/systemami zewnętrznymi.
 • Realizacja prac konfiguracyjnych i rozwojowych w zakresie modułu SAP MM.
 • Modyfikowanie oraz wdrażanie do eksploatacji zmian w oprogramowaniu w zakresie MM,
 • Wsparcie użytkowników systemu SAP MM w codziennej pracy.
 • Testowanie, dokumentowanie oraz przekazywanie rozwiązań do eksploatacji.
 • Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i unifikacją rozwiązań biznesowych oraz organizacyjnych w obszarze SAP MM.
 • Konfiguracja systemu SAP MM w zakresie zmian wymuszonych wymaganiami biznesowymi/prawnymi,
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom, zmiany w konfiguracji ról uprawnień.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej zmian wnoszonych do systemu SAP MM.

 

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP MM w roli administratora systemu lub konsultanta wdrożeniowego SAP MM.
 • Znajomość SAP MM w zakresie pozwalającym na samodzielne prowadzenie prac konfiguracyjnych.
 • Znajomość zagadnień dla modułu MM w zakresie integracji z innymi modułami SAP.
 • Umiejętność analizy, projektowania, wdrażania oraz wspierania aplikacji w obszarze SAP MM.
 • Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu gospodarki materiałowej na poziomie co najmniej podstawowym.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
 • Mile widziana podstawowa znajomość języka ABAP, przynajmniej na poziomie analizy kodu
 • Mile widziany certyfikat SAP w zakresie MM.

 

4. Administrator SAP HR (Payroll)

Zakres czynności:

 • Centralne administrowanie systemem SAP w zakresie modułu kadry-płace (HR-PY).
 • Udział we wdrożeniach systemu SAP ERP w zakresie modułu HR-PY.
 • Kierowanie zadaniami projektowymi w obszarze SAP HR-PY.
 • Odpowiedzialność za obszar integracji systemu SAP HR z innymi modułami SAP/systemami zewnętrznymi.
 • Realizacja prac konfiguracyjnych i rozwojowych w zakresie modułu SAP HR-PY.
 • Modyfikowanie oraz wdrażanie do eksploatacji zmian w oprogramowaniu w zakresie HR-PY.
 • Wsparcie użytkowników systemu SAP HR-PY w codziennej pracy.
 • Testowanie, dokumentowanie oraz przekazywanie rozwiązań do eksploatacji.
 • Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i unifikacją rozwiązań biznesowych oraz organizacyjnych w obszarze SAP HR-PY.
 • Konfiguracja systemu SAP HR-PY w zakresie zmian wymuszonych wymaganiami biznesowymi/prawnymi.
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom, zmiany w konfiguracji ról uprawnień.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej zmian wnoszonych do systemu SAP HR-PY.

 

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP HR-PY w roli administratora systemu lub konsultanta wdrożeniowego SAP HR.
 • Znajomość SAP HR-PY w zakresie pozwalającym na samodzielne prowadzenie prac konfiguracyjnych.
 • Znajomość zagadnień dla modułu HR-PY w zakresie integracji z innymi modułami SAP.
 • Umiejętność analizy, projektowania, wdrażania oraz wspierania aplikacji w obszarze SAP HR.
 • Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu kadry-płace na poziomie co najmniej podstawowym.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
 • Mile widziana podstawowa znajomość języka ABAP, przynajmniej na poziomie analizy kodu.
 • Mile widziany certyfikat SAP w zakresie HR/HCM.

 

5. Administrator SAP FI/CO

Zakres czynności:

 • Centralne administrowanie systemem SAP w zakresie modułu Finanse i Kontroling (FI/CO).
 • Udział we wdrożeniach systemu SAP ERP w zakresie modułu FI/CO.
 • Kierowanie zadaniami projektowymi w obszarze SAP FI/CO.
 • Odpowiedzialność za obszar integracji systemu SAP FI/CO z innymi modułami SAP/systemami zewnętrznymi.
 • Realizacja prac konfiguracyjnych i rozwojowych w zakresie modułu SAP FI/CO.
 • Modyfikowanie oraz wdrażanie do eksploatacji zmian w oprogramowaniu FI/CO.
 • Wsparcie użytkowników systemu SAP FI/CO w codziennej pracy.
 • Testowanie, dokumentowanie oraz przekazywanie rozwiązań do eksploatacji.
 • Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i unifikacją rozwiązań biznesowych oraz organizacyjnych w obszarze SAP FI/CO.
 • Konfiguracja systemu SAP FI/CO w zakresie zmian wymuszonych wymaganiami biznesowymi/prawnymi.
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom, zmiany w konfiguracji ról uprawnień.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej zmian wnoszonych do systemu SAP FI/CO.

 

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP FI/CO w roli administratora systemu lub konsultanta wdrożeniowego SAP FI/CO.
 • Znajomość SAP FI/CO w zakresie pozwalającym na samodzielne prowadzenie prac konfiguracyjnych.
 • Znajomość zagadnień dla modułu FI/CO w zakresie integracji z innymi modułami SAP.
 • Umiejętność analizy, projektowania, wdrażania oraz wspierania aplikacji w obszarze SAP FI/CO.
 • Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu finanse i kontroling na poziomie co najmniej podstawowym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
 • Mile widziana podstawowa znajomość języka ABAP, przynajmniej na poziomie analizy kodu.
 • Mile widziany certyfikat SAP w zakresie FI/CO.

 

Od nas otrzymasz:

 • Pracę w zespole o wysokich kompetencjach zawodowych.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę.
 • Ambitne wyzwania.
 • Atrakcyjną lokalizację i budynek.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Kartę multisport.
 • 99% zniżki na bilety kolejowe.
 • Ruchomy czas pracy.
 • Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
 • Gwarantowaną dobrą atmosferę.