VII Kongres Rozwoju Kolei
Kolej na świecie Przewozy towarowe Wiadomości

Jest zgoda UOKiK na wspólną spółkę PKP CARGO i LTG Cargo

Jest zgoda UOKiK na wspólną spółkę PKP CARGO i LTG Cargo Fot. LTG Cargo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w dniu 28 kwietnia 2021 r., wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez PKP CARGO S.A. oraz LTG Cargo Polska Sp. z o.o. wspólnego przedsiębiorcy.

W związku z powyższym największy polski przewoźnik towarowy poinformował, iż jest w trakcie analizy, czy dla utworzenia wspólnego przedsiębiorcy będą wymagane zgody innych organów antymonopolowych.

Jak już informowaliśmy na łamach portalu NaKolei.pl wspólny przedsiębiorca miałby działać w segmencie międzynarodowych przewozów intermodalnych i byłby operatorem ładunków przewożonych w jednostkach intermodalnych na określonych odcinkach międzynarodowych, tj.: Litwa – Polska, Litwa – Włochy oraz Litwa – Niemcy. W tym zakresie świadczony miałyby być takie usługi, jak: organizacji kolejowych przewozów jednostek intermodalnych typu terminal-terminal, tj. organizacja transportu, przeładunek, przetwarzanie dokumentów, składów całopociągowych, usługi frachtu RID, tj. organizowanie transportu produktów niebezpiecznych oraz w razie potrzeby usługi tzw. “ostatniej mili”, tj. dostarczenie ładunku docelowo do klienta.

Kapitał zakładowy spółki to około 1,3 mln zł i każda ze stron będzie posiadać po 50 proc. udziałów w tym podmiocie.

We wniosku, złożonym do UOKiK przypomniano, że grupa kapitałowa do której należy PKP CARGO prowadzi działalność w zakresie: kolejowych przewozów pasażerskich, kolejowych przewozów towarowych, zarządzania liniami kolejowymi, zarządzania lokalnymi liniami kolejowymi i prowadzenia na nich przewozów oraz wspomagania działalności podstawowej.

Natomiast grupa kapitałowa, do której należy LTG Cargo Polska, prowadzi działalność w zakresie: kolejowych przewozów pasażerskich, kolejowych przewozów towarowych, zarządzania infrastrukturą kolejową oraz wspomagania działalności podstawowej.

Umowa o powołaniu przez PKP CARGO i LTG CARGO polsko-litewskiej spółki intermodalnej została podpisana w Wilnie 17 września 2020 r. Ma ona operować na rynku intermodalnym, który jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem towarowych przewozów kolejowych. W PKP CARGO już teraz intermodal odpowiada za niemal 20 proc. pracy przewozowej, a pod względem masy jest to około 10 proc. ładunków.

Ta umowa to przykład realizacji strategii Grupy PKP CARGO. Dążymy do tego, aby z przewoźnika kolejowego przekształcić się w operatora logistycznego. Chcemy też być coraz bardziej aktywnym podmiotem w naszej części Europy – mówił po podpisaniu umowy Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO.

Prezes wskazał wówczas, że polsko-litewska spółka może realizować przewóz nie tylko kontenerów, ale także np. naczep samochodowych. Takie pilotażowe przewozy naczep samochodowych na platformach kolejowych już zrealizowaliśmy i dały one zadowalające rezultaty. Klienci pytają o takie usługi, bo dla nich przewóz naczepy pociągiem zamiast ciężarówką jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem – wyjaśniał Czesław Warsewicz.

Rocznie granicę polsko-litewską przekracza około 2,7 mln ciężarówek i przejęcie części tych ładunków przez kolej wpłynęłoby pozytywnie na bezpieczeństwo w transporcie i stan środowiska naturalnego w Polsce.

Zobacz również: Koleje Litewskie szykują się do ogłoszenia dużego przetargu na zakup 55 lokomotyw