Infrastruktura Prawo i przetargi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Jest umowa na dodatkowe prace na linii nr 25. PLK wybrały wykonawcę bezprzetargowo

Jest umowa na dodatkowe prace na linii nr 25. PLK wybrały wykonawcę bezprzetargowo Stacja Mielec w grudniu 2020 r. Fot. hej.mielec.pl

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie wykona prace polegające na zaprojektowaniu robót na odcinku Padew–Mielec oraz zaprojektowaniu i wykonaniu robót na odcinku Mielec–Dębica wraz ze stacją Mielec. Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew–Mielec–Dębica” na odcinku od km 290,645 do km 322,549 prowadzona jest w systemie „projekt i budowa”.

Umowa z wykonawcą została podpisana przez PKP Polskie Linie Kolejowe 16 kwietnia 2021 r. Jej wartość to 32 581 613.72 PLN netto.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia (infrastruktura, energia i sterowanie) na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Ich wykonawca został wybrany przez PKP PLK w drodze bezprzetargowej. W uzasadnieniu podano, że zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót podobnych w odniesieniu do zamówienia pierwotnego realizowanego w ramach umowy z dnia 18 października 2018 r. w zakresie obejmującym: tory i rozjazdy, odwodnienie, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, gaz, CO, drogi i przejazdy, obiekty kubaturowe i obsługi podróżnych wraz z małą architekturą, obiekty inżynieryjne, sterowanie ruchem kolejowym, elektroenergetyka, teletechnika, sieć trakcyjną.

W lutym br. PKP PLK informowały, że w połowie 2021 r. zakończą się zasadnicze prace na trasie Mielec – Dębica. Linia będzie przygotowana do uruchomienia pociągów pasażerskich i towarowych. Dzięki inwestycji, po 12 latach na podkarpacką linię wrócą pociągi pasażerskie. Zwiększą się możliwości podróży regionalnych oraz dalekobieżnych, m.in. na Lubelszczyznę. Prace na odcinku Mielec – Dębica, są częścią umowy PLK za 188 mln zł netto, podpisanej w październiku 2018 r. Wykonawca ma jednocześnie zaprojektować inwestycje na trasie Padew – Mielec – Dębica. Umowa ta stała się również podstawą do zawarcia kolejnego kontraktu z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej, o którym mowa powyżej. Jej wartość to 187 778 962,71 zł netto, zaś wartość całego projektu to 246 472 628,56 PLN (wraz z podatkiem Vat).

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.Kongres590