Wiadomości Wydarzenia

Inwestycje nie zagrażają nietoperzom

Inwestycje nie zagrażają nietoperzom Fot. PKP PLK

Nie potwierdziły się obawy niektórych organizacji ekologicznych jakoby inwestycje kolejowe i sama kolej zagrażały wielu siedliskom nietoperzy.

Takie są wnioski z badań, jakie PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadziły wspólnie z naukowcami z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ponad 20 miejscach, gdzie występują nietoperze. Joanna Kubiak z zespołu prasowego PKP PLK poinformowała, że ekspertyza wykazała brak negatywnego wpływu kolei na życie nietoperzy i modernizacje torów nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.

Badania objęły 13 różnych gatunków nietoperzy, m.in. przy użyciu detektorów ultradźwiękowych, kamer na podczerwień na różnych odcinkach 9 linii kolejowych w kilku regionach Polski, m.in. na linii nr 3 (odcinek Kramsk – Konin), linii nr 4 (Psary – Góra Włodowska) i linii nr 9 (Zajączkowo Lubawskie – Iława Główna).

Z tych badań wynika, że nietoperzom nie zagraża sieć trakcyjna, bo te ssaki latają poniżej drutów, a jeśli pokonują linię kolejową w poprzek, to podwyższają lot. Natomiast za dnia wykorzystują mosty i przepusty jako schronienia. Ponadto naukowcy zauważyli, że nietoperze wędrują wzdłuż sieci trakcyjnej oraz pasów zieleni w pobliżu linii kolejowych, a sieć trakcyjna i energetyczna nie wpływają na zmiany tras przelotów.

Przeprowadzenie szczegółowych analiz dotyczących migracji nietoperzy wzdłuż linii kolejowych oraz dokonanie oceny wpływu transportu kolejowego na populacje nietoperzy było niezbędne. Wyniki badań stanowią istotne wsparcie w projektowaniu inwestycji prowadzonych przez PLK w zakresie ich oddziaływania na środowisko – podkreśla Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP PLK.

W naszym kraju można spotkać 26 chronionych gatunków nietoperzy, część z nich egzystuje na obszarach Natura 2000, spośród których ponad 100 przecinanych jest przez linie kolejowe. Przeprowadzone wraz z PLK badania potwierdziły, że prowadzony ruch pociągów nie wpływa negatywnie na występowanie nietoperzy – dodaje Joanna Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Nietoperze bardzo aktywnie wykorzystują teren kolejowy. Unikają jednak przestrzeni pomiędzy torem, a siecią trakcyjną, gdzie poruszają się pociągi – precyzuje chiropterolog Marcin Pakuła.

PKP Polskie Linie Kolejowe zapewniają, że wszystkie planowane inwestycje są przygotowywane także pod kątem ochrony środowiska naturalnego, w tym ograniczenia jak najbardziej oddziaływania na faunę i florę. I z dotychczasowych doświadczeń wynika, że infrastruktura kolejowa nie stanowi istotnej bariery dla dzikich zwierząt.

PKP PLK będzie jednak dalej prowadzić badania na temat oddziaływania kolei na środowisko i planowane są kolejne ekspertyzy, np. na temat wpływu sieci kolejowej na środowisko rzeczne.