Kadry i ludzie Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Ile pracują maszyniści?

Ile pracują maszyniści? Fot. PKP PLK

Urząd Transportu Kolejowego zbiera dodatkowe dane na temat zatrudniania maszynistów, aby skuteczniej monitorować czas ich pracy. Dane na ten temat powinni przekazać do UTK sami przewoźnicy.

UTK chce przede wszystkim zadbać o to, aby maszyniści mieli zagwarantowany odpowiedni czas odpoczynku. Tymczasem jest to często tylko teoretyczny postulat, gdyż – jak przyznaje urząd – brakuje przepisów szczególnych regulujących kwestię pracy osób prowadzących pociągi pasażerskie i towarowe. Czyli maszyniści są pod względem prawnym w gorszej sytuacji niż kierowcy ciężarówek i autobusów.

Ponadto kodeks pracy nie uwzględnia specyfiki pracy na kolei. UTK potwierdza zarzuty związków zawodowych, że problemem jest świadczenie usług przez maszynistów na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia). Taki pracownik wykonuje najpierw swoje zadania w jednej firmie na podstawie umowy o pracę, a w drugiej – podpisując umowę zlecenie. W tym drugim przypadku formalnie maszynista nie jest zatrudniony, więc w statystykach się go nie ujmuje i wszystko jest w porządku, bo pracownik „na papierze” miał zapewniony odpoczynek.

UTK tłumaczy, że „niezapewnienie właściwej przerw pomiędzy podejmowaniem przez maszynistów kolejnych czynności służbowych ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego” i stąd te działania urzędu. UTK liczy, że uda się dzięki zbieraniu pełnych danych wykryć nieprawidłowości dotyczące pracy maszynistów. I być może znaleźć rozwiązania prawne, które by poprawiły tę sytuację.