NaKolei.pl WiadomościTabor Grudziądz ponownie próbuje kupić nowe tramwaje

Grudziądz ponownie próbuje kupić nowe tramwaje

Redakcja
Fot. Mateuszgdynia CC BY-SA 4.0

Miasto Grudziądz ponownie ogłosiło przetarg na dostawę nowych tramwajów. Zamówienie obejmuje dostawę 4 fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, jednokierunkowych, niskopodłogowych albo częściowo niskopodłogowych, fabrycznie nowych z przeznaczeniem dla komunikacji miejskiej gminy miasto Grudziądz.

Całkowita pojemność tramwaju musi wynosić, co najmniej 175 osób, a miejsc do siedzenia powinno być minimum 30 szt. Dodatkowo zamówienie przewiduje także dostawę dźwigu tramwajowego do wkolejania tramwajów (żurawia samochodowego, dla potrzeb ratownictwa technicznego) fabrycznie nowego z przeznaczeniem dla komunikacji miejskiej gminy miasto Grudziądz.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 30 czerwca 2022 roku. Miasto liczy, że zakupy zostaną dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Nazwa projektu to „Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu”. Stąd też przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający wymaga doświadczenia. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę polegającą na wyprodukowaniu i dostarczeniu minimum 4 sztuk fabrycznie nowych wagonów tramwajów wieloczłonowych jednokierunkowych, niskopodłogowych albo częściowo niskopodłogowych, które uzyskały homologację w co najmniej w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Przypominamy, że Grudziądz unieważnił już dwa przetargi na zakup tramwajów. W poprzednich postępowaniach oferty składał Modertrans. Za każdym razem było jednak za drogo.

W drugim podejściu poznańska firma zaproponowała kwotę 22 774 065,00 zł brutto, a szacunki zamawiającego to 22 180 000,00 zł brutto. Ta oferta była nieco lepsza niż przy pierwszym podejściu. Wówczas Modertrans swoje wagony wycenił na ponad 25,3 mln zł, a szacunki zamawiającego to 22,1 mln zł. Cztery wagony miały zostać dostać dostarczone w ciągu 24 miesięcy, przy czym pierwszy z nich w ciągu 12 miesięcy. Przy drugim podejściu termin ten został skrócony. Modertrans chciał dostarczyć pierwszy wagon w ciągu 8 miesięcy. Termin wykonania całego zamówienia to 24 miesiące. Poznański producent zaproponował także 24-miesięczną gwarancję. Jak będzie tym razem? Na oferty zamawiający czeka do 8 grudnia 2020 r.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności