Ekonomia i rynek Wiadomości

Gorgol o planach CUPT na 2019 r.: “To pierwszy rok, w  którym projekty kolejowe będą generowały więcej płatności niż drogowe”

Gorgol o planach CUPT na 2019 r.: “To pierwszy rok, w  którym projekty kolejowe będą generowały więcej płatności niż drogowe” Fot. CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) chce, by na koniec 2019 r. rozdysponowane było 93% dofinansowania unijnego, dostępnego na inwestycje transportowe w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – poinformował p.o. dyrektora CUPT Przemysław Gorgol.

POiIŚ to najważniejsze źródło unijnego dofinansowania inwestycji transportowych w Polsce w latach 2014-2020. Poza nim CUPT rozdziela środki na projekty kolejowe z puli Programu Polska Wschodnia (POPW) i instrumentu “Łącząc Europę” (CEF). Gorgol poinformował, że rok 2018 CUPT zakończył z podpisanymi 240 umowami, na mocy których beneficjentom przyznał 65,4 mld zł dotacji z POiIŚ. Oznacza to łączną alokację na poziomie 78%.

To więcej niż za cel postawiła Rada Ministrów (75%). Jeżeli chodzi o poszczególne sektory, w których to dofinansowanie zostało przyznane, to ubiegły rok charakteryzował się dominacją dwóch: kolejowego i sektora szeroko pojętych projektów morskich, śródlądowych i intermodalnych. To 79 procent dla kolei i 74 proc. dla pozostałych projektów- mówił dyrektor CUPT.

Gorgol zaznaczył, że nie tylko poziom alokacji jest wysoki, ale i w przypadku rozliczania środków z POIiŚ jest “niezła sytuacja”.

28,5 mld zł z ogółem dostępnych 83,8 mld zł, czyli 34%, to środki już fizycznie przelane na konta beneficjentów, są już faktycznie wykorzystane- stwierdził Gorgol.

I dodał:

W wydatkowaniu środków zbliżamy się do magicznych 50%. Chcielibyśmy dojść do ok. 47% zatwierdzonych płatności do końca 2019 r. Te plany wyprzedzają cele założone na poziomie krajowym- zapowiedział Gorgol.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Szef CUPT-u podsumował także sytuację w wykorzystaniu pozostałych źródeł finansowania unijnego na inwestycje transportowe.

W ramach puli z Programu Polska Wschodnia (gdzie CUPT ma do rozdysponowania w obecnej perspektywie 1,7 mld zł na inwestycje kolejowe) do końca 2018 r. przyznano 1,6 mld zł (96%), a z tego rozliczono już 0,5 mld zł (29%). CUPT zakłada, że na koniec tego roku udział środków rozliczonych wzrośnie do 57%.

Dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia to 1 miliard 700 mln zł. Tak naprawdę większość środków jest zakontraktowana, te umowy, które mamy podpisane one działają. Dopiero w przyszłym roku podpiszemy prawdopodobnie ostatnią umowę o dofinansowanie- powiedział Gorgol.

Mówimy o jednym bądź dwóch projektach, które PKP PLK planuje złożyć w tym roku, ale ocenę i podpisanie umowy planujemy na przyszły rok. Te środki będą prawdopodobnie na linię kolejową na tzw. trójstyku, ale  będzie to uzależnione od kwot, które będą dostępne- dodał.

Natomiast w ramach “Łącząc Europę” CUPT przyczynił się do tej pory do zawarcia 29 umów (GA – “grant agreement”) na 4,12 mld euro w tzw. Kopercie Narodowej (przeznaczonej tylko dla Polski).

Koperta Narodowa, czyli środki, które były przydzielone z uwagi na udział  Polski w tym funduszu, zostały w 100 proc. alokowane do Polski, czyli ok. 4 miliardów 100 mln euro. Głównym beneficjentem tego instrumentu są oczywiście Polskie Linie Kolejowe- powiedział szef CUPT.

Będzie to pierwszy rok, w  którym projekty kolejowe będą generowały więcej płatności niż projekty drogowe. Przypomnę 8 procent było w roku 2018, teraz będzie to ok. 11 proc. wszystkich zakontraktowanych środków- podsumował Gorgol.