Ekonomia i rynek

Giełda zawiesiła obrót akcjami Trakcji

Giełda zawiesiła obrót akcjami Trakcji

Na skutek wniosku Trakcji PRKiI SA zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami spółki od 1 do 12 grudnia 2014 r. (włącznie) w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji spółki.

W połowie października akcjonariusze Trakcji zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 8:1. Według uchwały, wszystkie istniejące akcje zwykłe na okaziciela spółki dotychczasowych serii A, C, D, E, F, G oraz H, oznacza się nową serią A; podwyższa się wartość nominalną każdej akcji spółki z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,80 zł; scalenia akcji spółki dokonuje się poprzez proporcjonalne zmniejszenie łącznej liczby akcji spółki z liczby 411.196.384 do liczby 51.399.548.

 

Źródło: GPW, ISBnews