Strona główna » Wiadomości » Prawo i przetargi » Gdańskie Autobusy i Tramwaje chcą doposażyć N8C w klimatyzację

Gdańskie Autobusy i Tramwaje chcą doposażyć N8C w klimatyzację

Redakcja
Fot. Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiły przetarg na doposażenie 8 tramwajów typu N8C w klimatyzację przedziału pasażerskiego. W ramach zamówienia przewoźnik, w zależności od faktycznych potrzeb, przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie doposażenia dodatkowo 2 kolejnych tramwajów typu N8C w klimatyzację przedziału pasażerskiego.

Zamówienie obejmuje:

1) Montaż i uruchomienie ośmiu fabrycznie nowych, nieużywanych przetwornic statycznych.

2) Montaż i uruchomienie szesnastu fabrycznie nowych agregatów klimatyzacji w przedziałach pasażerskich tramwajach typu N8C-AC01.

3) Wykonawca wraz z urządzeniami stanowiącymi przedmiot zamówienia zobowiązany będzie:

a) zaktualizować oprogramowanie sterujące urządzeniami wchodzącymi w skład dostaw klimatyzatorów dopasowanych do tramwaju typu N8C-AC01;

b) zaktualizować oprogramowanie wizualizacyjne i diagnostyczne obejmujące urządzenia wchodzące w skład dostaw klimatyzacji dostosowanego do wymogów tramwaju typu N8C-AC01.Na wykonanie powyższych prac będzie 8 miesięcy.

Mają one zostać zrealizowane na terenie gdańskiej zajezdni.

Oferty można składać do 4 października 2023 r. Będą one oceniane wg jednego kryterium, którym jest cena.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Każdy z nich musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) naprawę mechaniczną przynajmniej ośmiu tramwajów N8C;

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) montaż i uruchomił przynajmniej w ośmiu tramwajach agregaty klimatyzacji o mocy co najmniej: moc grzewcza minimum 15 KW, moc chłodnicza min 15 KW.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 16.000,00 zł.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x