Kolej na świecie

Europejsko-brazylijskie porozumienie współpracy

Europejsko-brazylijskie porozumienie współpracy

Na targach InnoTrans, 23 września br., Jorge Luiz Macedo Bastos, dyrektor brazylijskiej agencji transportu ANTT podpisał z dyrektorem Europejskiej Agencji Kolejowej Marcelem Verslype porozumienie, które jest kluczowym krokiem we współpracy między europejskim i brazylijskim sektorem kolejowym.

Porozumienie jest następnym krokiem po wstępnych rozmowach jakie odbyły się na szczycie UE-Brazylia w lutym 2014 r. Zdecydowano wtedy o bliższej współpracy, opracowano plan działania, który ma na celu wzajemne rozpoznanie technicznych wymagań, ocenę zgodności i standardów w wybranych obszarach.

Brazylia inwestuje mocno w infrastrukturę kolejową. Odnawia i rozwija sieć połączeń. Planuje również otworzyć rynek kolejowy. W tym celu, jak to potwierdził Bastos, Brazylia rozdziela sektor kolejowy na zarządcę infrastruktury i przewoźników, aby dostosować go do wymagań europejskich. Dyrektor ANTT przewiduje rozwój sieci interoperacyjnej, w tym kilku linii kolei dużych prędkości, kolei towarowej o dużej ładowności i przewozów pasażerskich. Brazylijska agencja chciałaby poznać know-how kolei europejskich: regulacje prawne, procesy rozdzielania pasażerów i ładunków oraz normy techniczne.

Europejska Agencja Kolejowa zwraca uwagę na rozwój interoperacyjności i bezpieczeństwa w dwustronnej wymianie doświadczeń. Ważne są również regulacje sygnalizacyjne i komunikacyjne, Techniczne Specyfikacje dla Interoperacyjności i Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Europejska agencja chciałaby aby stały się one międzynarodowym standardem w bezpieczeństwie i optymalizacji zdolności kolejowych.

 

P.K.

Źródło: RG