Infrastruktura Prawo i przetargi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

ERTMS/ ETCS na linii Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny. PKP PLK konsultują

ERTMS/ ETCS na linii Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny. PKP PLK konsultują Mat. Youtube/"The blind walkers"

PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą wstępne konsultacje rynkowe, dotyczące zaprojektowania i wykonania urządzeń ERTMS/ETCS poziom 1 dla linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny.

Prace te mogłyby zostać wykonane w ramach Projektu poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) – Faza II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jak podała spółka celem prowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych są:

1) Pozyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania planowanego postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie urządzeń ERTMS/ETCS poziom 1 dla linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny;

2) Skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek oraz zebranie informacji na temat dostępnych na rynku rozwiązań, możliwości ich zastosowania, szacowanych kosztów;

3) Określenie kluczowych czynników wpływających na wartość składanych ofert, jakość oferowanych produktów, świadczonych usług, wykonywanych robót budowlanych, a także inne aspekty istotne z punktu widzenia odbiorcy końcowego;

4) Zdefiniowanie i zgromadzenie najlepszych praktyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

5) Określenie zakresu niezbędnych informacji, jakie należy zawrzeć w OPZ/PFU celem jego jednoznacznego opisania.

W projekcie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą, iż posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie: budowy lub przebudowy co najmniej 1 systemu stacyjnego, scentralizowanych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji liczącej co najmniej 10 zwrotnic albo budowy lub przebudowy co najmniej 1 blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego.

Zgłoszenia można przesyłać do 29 stycznia 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia spotkań z wykonawcami to 3 lutego 2021 r. Potrwają one do 17 lutego 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona. Spółka podała, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń do wstępnych konsultacji rynkowych zaproszonych zostanie 5 uczestników, wyselekcjonowanych spośród tych, którzy w przedłożonym wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wykazali się największym doświadczeniem w realizacji zamówień o zbliżonym do przedmiotu konsultacji charakterze.