Komentarze

Eksperci o kolei na konwencji PiS. Podsumowanie panelu eksperckiego

Eksperci o kolei na konwencji PiS. Podsumowanie panelu eksperckiego

Zakończyła się weekendowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. O czym dyskutowali eksperci zaproszeni na sobotni panel specjalistyczny “Rozwój kolei w Polsce – jak przywrócić kolej na właściwe tory”?

Moderator dyskusji Czesław Warsewicz swoje wystąpienie oparł wokół strategii Konsolidacji i Koordynacji (Strategia 2K), której wdrożenie pozwoliłoby na znaczną poprawę oferty przewozowej dla pasażera oraz klienta biznesowego. Według Warsewicza infrastruktura jest domeną państwa i tak powinno pozostać. W Strategii 2K istotną kwestią jest silna pozycja UTK, jako silnego regulatora rynku. Dodatkowo ważnym narzędziem w rękach państwa powinny być według niego stawki dostępu, które odpowiadałyby za realizację polityki transportowej.

Z kolei były minister transportu Jerzy Polaczek skupił się na kwestiach legislacyjnych i sposobie w jaki wpływają one na rozwój transportu kolejowego. Polaczek zwrócił uwagę na obowiązek stworzenia przez państwo ujednoliconego i zintegrowanego systemu sprzedaży biletów na pociągi wszystkich przewoźników. Według byłego ministra istotne jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno w ruchu pasażerskim jak i towarowym. Podziela on także zdanie Warsewicza, że zwiększeniu powinna ulec rola Urzędu Transportu Kolejowego.

Inny poseł Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę na konieczność innego sposobu finansowania Przewozów Regionalnych. Według niego w 2019 roku powinien wejść w życie IV pakiet kolejowy, który umożliwi wejście na rynek innych podmiotów z UE, które byłyby zainteresowane obsługą przewozów w poszczególnych województwach. Niezbędne są zatem natychmiastowe działania w celu stworzenia podmiotu (na bazie PR), który za cztery lata będzie w stanie podjąć rękawicę na tym zliberalizowanym rynku. Tchórzewski zwraca także uwagę na problem zarządzania poszczególnymi spółkami. W jego ocenie wyczerpuje się obecnie formuła nadzoru nad nimi. Wśród ciekawych postulatów, które wymienił jest przekazanie 6 proc. z akcyzy właśnie na kolej. Pozwolić to miałoby na odzyskanie pasażerów, których w jego ocenie powinno być dwukrotnie więcej niż obecnie.

Po Tchórzewskim głos zabrał Prezydent ZZM Leszek Miętek. W jego ocenie problemem obecnie rządzących jest kompletny brak zainteresowania pasażerem. Obecnych decydentów interesuje tylko i wyłącznie, to jakie pociągi remontować/kupować. Pasażer znalazł się w tym układzie na dalekim planie. Miętek zarzucił również brak pomysłu na rozwój Przewozów Regionalnych oraz całego systemu kolejowego. Prezydent ZZM uważa, że niezbędnym działaniem jest utworzenie jednego holdingu, który pozwoliłby na efektywne zarządzanie. Wiązałoby się to m.in. ze sprzedażą udziałów w PR przez marszałków poszczególnych województw. Wśród patologii, które mają obecnie miejsce Miętek wymienił najwyższe stawki w UE za przejazdy wewnętrzne oraz brak unormowania kwestii czasu pracy, co prowadzi w efekcie finalnym do przepracowania pracowników.

Europoseł Artur Zasada zwraca uwagę na istotnę rolę PKP Cargo w przewozach towarowych. Dzisiaj jest to drugi największy przewoźnik w Europie. Dodatkowo Zasada powołuje się na badania, które informują o tym, że obecnie zaledwie 10 proc. przewozów towarowych w UE wykonywanych jest koleją. W najbliższych latach ma to się zmienić, w czym europoseł upatruje szansy dla PKP Cargo.

Były prezes UTK Wiesław Jarosiewicz skupił się na kwestiach związanych z interoperacyjnością. Uważa on, że obecne przepisy są mocno nieaktualne i należy w pierwszej kolejnością zająć się właśnie tą kwestią. Jarosiewicz uważa, że na forum UE powinniśmy walczyć o zmianę przepisów w miejscach dla nas istotnych, gdyż brak ich korekty, może dla nas rodzić problemy w przyszłości.

Ostatnim panelistą, który zabrał głos był redaktor naczelny dwutygodnika “Wolna Droga” Mirosław Lisowski. Także on zwrócił uwagę na konieczność stworzenia wspólnego biletu, który zdjąłby z podróżnych wątpliwą przyjemność śledzenia zmieniających sie z roku na rok przewoźników pasażerskich. Lisowski postulował również konieczność budowy węzłów przesiadkowych, które powinny powstawać we współpracy z lokalnym samorządem. Lisowski jest przeciwny wygaszaniu i zamykaniu dworców kolejowych, jak dzieje się obecnie. Absurdem jest według niego remontowanie dworców, a następnie zamykanie na nich kas biletowych. Redaktor naczelny “Wolnej Drogi” zwraca również uwagę, że konduktorzy powinni otrzymywać prowizję od sprzedanych biletów. Kończąc Lisowski dodał, że Skarb Państwa powinien finansować deficytowy z założenia ruch regionalny.