Strona główna » Wiadomości » Konferencje i spotkania » Dyskusja o bezpieczeństwie i odpowiedzialności za wypadki na przejazdach

Dyskusja o bezpieczeństwie i odpowiedzialności za wypadki na przejazdach

Redakcja
Symulacja zderzenia lokomotywy z minivanem zorganizowana przez PLK. Fot. PKP PLK S.A.

Zabezpieczenie, odpowiedzialność i odszkodowania za zdarzenia na przejazdach kolejowych to główne tematy tegorocznej konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe”. Na wydarzenie do Centrum Konferencyjnego „Zielna” w Warszawie zaprasza Fundacja „Pro Kolej” 11 września.

Nie da się zlikwidować wszystkich miejsc styku dróg z koleją, które jeszcze długo jeszcze pozostaną miejscami problematycznymi. Z powodu historycznych uwarunkowań rozwoju sieci kolejowej i drogowej oraz stosunkowo rozdrobnionej sieci osadniczej, w Polsce ten problem jest mocno zauważalny. Nasz kraj jest na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem ogólnej liczby przejazdów, a także rozmieszczone są one zdecydowanie gęściej niż średnio w krajach UE.

Przyczyny zdarzeń na przejazdach, także tych zakończonych tragicznie, pozostają od lat niezmienne – są spowodowane przez użytkowników dróg, którzy świadomie podejmują ryzyko lub podejmują złe decyzje przez błąd w ocenie sytuacji albo niewystarczająco poświęcają uwagę w newralgicznym momencie. Najskuteczniejsze środki zaradcze to rozwiązania inżynieryjne, eliminujące najbardziej niebezpieczne skrzyżowania dróg i kolei, a także techniczne poprawiające stan urządzeń obecnych na przejazdach kolejowych. Jednakże natychmiastowe zamknięcie wszystkich jednopoziomowych przejazdów nie jest możliwe do wykonania ze względów ekonomicznych i społecznych.

Działania edukacyjne, sposoby egzekwowania prawa w celu zniechęcenia do niewłaściwego zachowania na przejazdach kolejowych i wokół torów kolejowych, konsekwencje i koszty wypadków oraz prezentacje najnowszych rozwiązań technicznych pozwalających na podniesienie poziomu nadzoru i bezpieczeństwa użytkowników systemu kolejowego oraz drogowego to kolejne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji.

W gronie pozostałych patronów honorowych konferencji znajdują się: Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych MSWiA, Instytut Kolejnictwa, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów. Obok nich szeroko reprezentowany jest również sektor drogowy – w tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Konwent Dyrektorów Dróg Wojewódzkich, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czy Polski Kongres Drogowy.

Szczegółowe informacje o IX edycji konferencji „Przejazdy kolejowo – drogowe 2023”, która odbędzie się 11 września w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. ul. Zielna 37) znajdują się na stronie internetowej https://kolej365.pl/przejazdy-2023/

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x