Kolej na świecie Przewozy pasażerskie

Czechy chcą zainstalować ETCS na wszystkich liniach kolejowych. Przeznaczą na to 100 miliardów koron

Czechy chcą zainstalować ETCS na wszystkich liniach kolejowych. Przeznaczą na to 100 miliardów koron Fot. Wiki Commons CC by-sa 3.0

Czeskie Ministerstwo Transportu wraz z Zarządem Kolei przygotowuje się do zainwestowania ponad 100 miliardów koron w zwiększenie bezpieczeństwa kolei w ciągu najbliższych dwudziestu lat. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie linii i pociągów w system ETCS.

Jesteśmy gotowi zainwestować pięć miliardów koron rocznie do 2040 roku w celu zabezpieczenia wszystkich linii kolejowych w Czechach, łącznie około 84 miliardów koron. Spodziewamy się budżetu w wysokości około 23 miliardów na dziesięć lat na wyposażenie całego taboru w system ETCS  – powiedział minister transportu Karel Havlíček.

Obecnie system ETCS obejmuje 255 km linii kolejowych pod zarządem kolei. Kolejne 206 kilometrów między Brzecławem a Petrowicami koło Karwiny zostało uruchomionych w fazie próbnej, a 108 kilometrów między Przerówem a Česką Třebovą zostanie dodane w tym roku. Obecnie trwają prace nad projektem dla kilku innych sekcji. Minister Transportu potwierdził, że od 1 stycznia 2025 r. pociągi niewyposażone w pokładową część systemu ETCS nie będą dopuszczane na wybrane linie. Ten krok będzie kamieniem milowym na stopniowej drodze do ETCS jako ujednoliconego systemu bezpieczeństwa w całej sieci kolejowej w Czechach.

Od połowy sierpnia Zarząd Kolei wprowadza nowe instrukcje

Ponadto od 15 sierpnia zarząd kolei wprowadzi ogólny obowiązek raportowania we wszystkich pociągach i stacjach, wyjaśni instrukcje dla maszynistów, sprawdzi zrozumiałość i jednolitość pisemnych rozkazów lub dostosuje przepisy na liniach regionalnych oznaczonych D3.

Zmieniając D3, chcemy wyeliminować błędy personelu wynikające ze stereotypowego zachowania w tym sensie, że wszystkie pociągi zawsze i bez wyjątku będą oczekiwać, że inny pociąg przejedzie lub dogoni wejście do D3. Następna jazda będzie zawsze możliwa i bez wyjątku tylko po wyraźnym poleceniu opuszczenia przez kierownika dyspozytora – wyjaśnia dyrektor generalny zarządu kolei Jiří Svoboda.

Komitet Roboczy ds. Poprawy Bezpieczeństwa Kolei określił również cztery główne obszary, którymi należy się regularnie zajmować: zabezpieczanie kolei, zabezpieczanie przejazdów kolejowych, sprawdzanie stanu mostów oraz kwestia zadrzewień wzdłuż linii. Kolejne spotkanie odbędzie się w czeskim Ministerstwie Transportu w czwartek 13 sierpnia.