Strona główna » Wiadomości » CUPT ogłasza nabór wniosków z KPO na transport intermodalny

CUPT ogłasza nabór wniosków z KPO na transport intermodalny

Redakcja
Fot. CUPT

CUPT ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – tym razem na transport intermodalny (Komponent E, Inwestycja: E2.1.3.). Łączna kwota na inwestycje to prawie 781,6 mln zł.

Celem konkursu jest wybór projektów na transport intermodalny obejmujących terminale drogowo-kolejowe zlokalizowane na sieci TEN-T i zakup aż 200 sztuk taboru do przewozów intermodalnych. Projekty powinny obejmować:

budowę/przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej;
zakup/modernizację urządzeń do obsługi terminali intermodalnych;
nabycie/udoskonalenie i wdrożenie systemów informatycznych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;
zakup nowego/użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego;
nabycie nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego.
W ramach naboru dopuszcza się realizację projektów integrujących wymienione typy inwestycji.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie z UE wynosi 781 598 808 zł.

Kto jest uprawniony do składania wniosków?

podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego;
przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, którzy wykonują lub będą wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego;
podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.
Wnioski należy składać w terminie od 16.05.2024 r. do 15.07.2024 r.

Szczegóły, w tym regulamin i inną dokumentację dotyczącą konkursu w zakładce dedykowanej naborowi

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2, tel. 22 262 05 00.

Pytania dotyczące procedury wyboru inwestycji i składania wniosków można przesyłać drogą mailową: intermodal@cupt.gov.pl oraz pisemnie w terminie do 28.06.2024 r. (po tym terminie zapytania pozostaną bez odpowiedzi).

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x