NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura CPK z przetargiem na materiały dla wniosku dotyczącego linii 85

CPK z przetargiem na materiały dla wniosku dotyczącego linii 85

Redakcja
Fot. Agencja Gazeta

Spółka Centralny Port Komunikacyjny opublikowała przetarg na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia stanowiącego projekt pn. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK)” i uzyskanie w oparciu o ww. materiały przedmiotowej decyzji.

Jak podał zamawiający z uwagi na wyłączenie obszaru Węzła Kolejowego CPK z zakresu niniejszego zamówienia wymaga on, aby Wykonawca opracował dwa zestawy materiałów: jeden dla odcinka od początku LK85 do Węzła CPK (ekran DW579) i drugi dla odcinka od Węzła CPK (ekran DK50) do punktu końcowego na st. Łódź Fabryczna (w rejonie peronu przystanku Łódź Niciarniana) wraz z łącznicami i infrastrukturą towarzyszącą przynależną do tych odcinków.  

Przygotowanie każdego zestawu materiałów stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko; 
  2. Sporządzenie pozostałych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności pozyskanie i opracowanie map ewidencyjnych; 
  3. Opracowanie projektu wniosku o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności; 
  4. Świadczenie usług konsultacyjnych w trakcie procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, aż do uzyskania przymiotu ostateczności (złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowej leży w gestii zamawiającego).

Wymagania

Oferty w przetargu można składać do 27 września 2021 r. Będą oceniane według kryteriów:

  • Cena – 60%, w tym: Cena ryczałtowa brutto – 50% oraz Cena za jeden punkt pomiarowy poziomu hałasu – 10%,
  • termin realizacji Etapu I – 10% oraz termin realizacji Etapu II – 30%. 

Od wykonawców wymagane jest wadium w wysokości 26 000,00 zł. 

Przedsięwzięcie objęte zamówieniem obejmuje budowę odcinka linii kolejowej znaczenia państwowego nr 85, zawierającego się pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia i Łódź Fabryczna (w rejonie peronu przystanku Łódź Niciarniana), wraz z powiązaniami z infrastrukturą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w punkcie początkowym i końcowym, a także dodatkowymi łącznicami:

  • z linią kolejową nr 1 na odcinku pomiędzy stacjami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki,
  • z linią kolejową nr 3 na odcinku pomiędzy stacjami Ożarów Mazowiecki i Błonie,
  • z linią kolejową nr 11, na odcinku pomiędzy stacjami Bełchów i Łowicz Główny,
  • z liniami kolejowym nr 17, 458 i 541, w zakresie powiązania ze wschodnią głowicą stacji Łódź Widzew.

Linia kolejowa nr 85 należy do sieci bazowej pasażerskiej TEN-T (jako planowana linia kolejowa dużych prędkości), tym samym odnoszą się do niej wszelkie wymagania interoperacyjnego systemu kolei UE.

Jak informowaliśmy na łamach portalu NaKolei.pl efektem budowy nowej linii nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Kalisz – Poznań będzie przede wszystkim włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego. Dzięki temu istotnie skróci się czas jazdy w relacjach pomiędzy Warszawą, Łodzią i Poznaniem oraz Wrocławiem, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego pomiędzy tymi miastami. Budowa nowej linii ma umożliwić także przeniesienie części ruchu z odcinka Warszawa – Poznań istniejącej linii kolejowej nr 3, to natomiast zwolni jej przepustowość, stwarzając korzystne warunki do rozwoju ruchu pasażerskiego regionalnego i towarowego.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności