Strona główna » Wiadomości » Kolejne wstrząsy w PKP Cargo. Związkowcy piszą do premiera

Kolejne wstrząsy w PKP Cargo. Związkowcy piszą do premiera

Redakcja
Fot. PKP CARGO

Liderzy związków zawodowych alarmują o poważnym kryzysie w spółce PKP Cargo, która – według nich – od lat boryka się z problemami zarządczymi, skutkującymi stratami rynkowymi i finansowymi. Ostatnie lata to ciągłe spadki przewozów i rosnące zadłużenie, zagrażające przyszłości firmy i zatrudnieniu 14 tysięcy pracowników.

PKP Cargo nie może zaliczyć początku tego roku, dyplomatycznie mówiąc do udanych. Fatalne wyniki, widmo jutrzejszego strajku i decyzje personalne na najwyższych szczeblach wstrząsają Spółką i nie kreślą najbliższej przyszłości w jasnych, optymistycznych barwach.

Związkowcy, dążąc do stabilizacji sytuacji, wielokrotnie apelowali o wdrożenie procesów naprawczych. Jednak ich zdaniem, prośby spotykały się z biernością zarządu i nadzoru właścicielskiego. Ostatnie działania, w tym zawieszenie części zarządu, były inicjatywą przedstawicieli pracowników, a nie właściciela spółki. W obliczu braku odpowiedzi na krytyczne apele, związki zwracają się bezpośrednio do Premiera z prośbą o interwencję, mając nadzieję na uratowanie spółki przed upadłością.

Z punktu widzenia związkowców, długotrwałe zaniedbania w zarządzaniu PKP Cargo mają bezpośredni wpływ na obecną sytuację kryzysową. Reprezentanci pracowników, w tym między innymi Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A., oraz inne organizacje związkowe, podkreślają, że nieefektywne decyzje zarządu doprowadziły do utraty znaczącej części rynku, a także do rekordowego poziomu zadłużenia, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu rodzin zależnych od stabilności zatrudnienia w spółce.

Dodatkowo, związkowcy zwracają uwagę na brak skutecznej komunikacji i dialogu ze strony zarządu spółki z pracownikami. W ich ocenie, tylko poprzez wspólne i konstruktywne działania, możliwe jest znalezienie rozwiązań, które mogłyby odwrócić negatywne tendencje i zapewnić długoterminową stabilność PKP Cargo. Apelują o otwartość zarządu na propozycje naprawcze oraz o większą aktywność właścicielską ze strony państwa, które jako główny akcjonariusz powinno wykazać się odpowiedzialnością za losy spółki i jej pracowników.

W kontekście tych wyzwań, związkowcy wzywają rząd do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, mając na uwadze nie tylko przyszłość PKP Cargo, ale również ogólnonarodowe interesy w zakresie transportu kolejowego i bezpieczeństwa gospodarczego. Podkreślają, że jedynie zdecydowane i szybkie reakcje mogą zapobiec dalszemu pogłębianiu się kryzysu, zabezpieczając tym samym miejsca pracy oraz strategiczne znaczenie spółki dla polskiej gospodarki.

Porozumienie Zw.Zaw. CARGO 5.02.2024

pismo do Premiera 6.02.2024r..pdf

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x