Ekonomia i rynek Przewozy pasażerskie Tabor

21 miliardów dla PKP Intercity od Ministerstwa Infrastruktury. Szykują się ogromne inwestycje

21 miliardów dla PKP Intercity od Ministerstwa Infrastruktury. Szykują się ogromne inwestycje Pesa Sundeck w trakcie produkcji. Fot. Wiki Commons (ilustracyjne)

PKP Intercity podpisało umowę z Ministerstwem Infrastruktury na realizację przewozów kolejowych w kraju i za granicą. Wartość umowy to 21 miliardów złotych, z tej kwoty 19 miliardów zostanie przeznaczonych na inwestycje taborowe.

Przedmiotem umowy PSC (z ang. Public Service Contract) podpisanej między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021 – 2030. Wartość umowy wynosi 21,091 mld zł. Celem porozumienia jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w rynku przewozów pasażerskich i dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego.

W najbliższych latach będziemy świadkami bardzo dużych zmian na rynku transportu. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, sektor ten ma dokonać 90% redukcji emisji do 2050 r., zapewnionej w ramach inteligentnego, konkurencyjnego, bezpiecznego i dostępnego systemu transportowego. Rozwój kolei w sposób naturalny wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rozwój polskiej kolei, który wspieramy, czego wyrazem jest podpisana właśnie nowa, dziesięcioletnia umowa PSC, to także ogromny krok w zapewnianiu społeczeństwu dostępności komunikacyjnej. Bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej to nasza przyszłość  – deklaruje Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Zrównoważony transport to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który jest kompleksową strategią Unii Europejskiej dotycząca ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Głównymi celami dla sektora transportowego są znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju.

PKP Intercity pokazuje nam dziś, że rozumie czym jest ambicja w realizacji dobrego biznesu i misji publicznej. Najbliższe dziesięć lat to czas ambitnej kolei w Polsce. PKP Intercity wchodzi w nową dekadę z ważnym zadaniem całkowitej przemiany krajowego transportu pasażerskiego, zmierzając do stacji docelowej jaką jest nowoczesna kolei i pośredniej, bardzo istotnej, jaką jest neutralność klimatyczna. Ogromne inwestycje, jakie zostaną przeprowadzone w tych latach powinny dać silny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki i ogromne możliwości dla polskich firm, z którymi współpracuje nasz narodowy przewoźnik. To będzie dekada korzystna dla wszystkich – przede wszystkim dla pasażerów, którzy już na dobre przesiądą się do nowoczesnych pociągów, ale także całego sektora kolejowego i rynku pracy – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Szeroko dostępna kolej jako środek transportu numer jeden

Dzięki nowej dziesięcioletniej umowie PSC i działaniom podjętym w jej ramach zwiększy się dostęp do kolei, co będzie miało duże znaczenie dla zwiększania mobilności społeczeństwa i tym samym walki z wykluczeniem transportowym. W ten sposób odbudowana zostanie rola kolei jako środka transportu pierwszego wyboru w przewozach dalekobieżnych dla jak największej liczby mieszkańców kraju. Plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku.

Nowa umowa umożliwi wzrost liczby połączeń uruchamianych rocznie przez PKP Intercity w kolejnych latach – z 120 tysięcy pociągów w 2021 roku do ponad 196 tysięcy w 2030 roku, co stanowi wzrost o 64%.

Wykorzystane zostaną efekty modernizacji linii kolejowych – rozwinie się oferta oraz zwiększy częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity na głównych trasach, w tym: Warszawa – Białystok, Warszawa – Lublin, Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, Warszawa – Częstochowa, Poznań – Szczecin, na których pociągi będą kursować co godzinę. Warszawę i Łódź, a także Kraków z Poznaniem przez Katowice i Wrocław będą łączyć pociągi kursujące częściej niż raz na godzinę.

Planowany dynamiczny wzrost skali działalności przewoźnika pokazuje także praca eksploatacyjna (iloczyn liczby pociągów i przebytej przez nie odległości), która zwiększy się z 370 mln pockm w latach 2011 – 2020 do 683 mln pockm w latach 2021 – 2030 czyli o ponad 84%. W 2030 roku praca eksploatacyjna będzie o 69% większa niż w roku 2021.

Dodatkowo pociągi dalekobieżne mają do 2030 roku dojeżdżać m.in. do: Grudziądza, Sierpca, Rypina, Brodnicy, Kwidzyna, Sztum, Kartuz, Kościerzyna, Kłobucka, Ostrołęki, Olecko, Mielec, Hajnówka i Bielsk Podlaski.

PKP Intercity planuje zwiększyć ilość uruchamianych pociągów w roku ze 120 tysięcy w 2021 do ponad 196 tysięcy w 2030 roku. Co ma spowodować, że z usług przewoźnika skorzysta ponad 74 mln pasażerów.

Nowe połączenia międzynarodowe

Prezes PKP Intercity zapytany przez redakcję NaKolei.pl, zapowiedział, że siatka połączeń międzynarodowych będzie w dalszym ciągu rozwijana w miarę ustawania pandemii koronawirusa w Europie.

Jak podkreśla Prezes Marek Chraniuk, umowa dotyczy zarówno pociągów międzywojewódzkich, jak i międzynarodowych. W planach PKP Intercity jest uruchomienie większej ilości połączeń do Berlina. Również obecnie przewoźnik ma podpisany list intencyjny z Litwą na realizację połączeń do Wilna, natomiast realizacje tego połączenia została przełożona w czasie – o czym informowaliśmy na łamach naszego portalu.

Prezes Marek Chraniuk poinformował również o planach przewoźnika z Deutsche Bahn na uruchomienie połączenia między Berlinem a Trójmiastem.

W planach PKP Intercity jest również rozwój połączeń na wschód, które obecnie są zamrożone z uwagi na pandemię koronawirusa.

19 mld zł inwestycji w tabor

Rozwój roli kolei będzie napędzany potężnymi inwestycjami w nowoczesną flotę pociągów. Nowa umowa PSC umożliwi inwestycje taborowe na kwotę ponad 19 mld zł w latach 2021-2030. PKP Intercity zakupi nowy tabor, zapewniający komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania oraz spełniający rosnące wymagania podróżnych. Planowane inwestycje obejmują m.in.:

  • zakup 38 składów wagonowych, piętrowych typu push-pull do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych (np. Warszawa – Łódź, Kraków – Katowice) wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi dostosowanymi do prędkości 200 km/h;
  • zakup ponad 500 nowych wagonów, dostosowanych do prędkości nie mniejszej niż 200 km/h;
  • modernizację blisko  500 wagonów kursujących z prędkością 160 km/h i 200 km/h;
  • zakup 63 (+ opcja 32) lokomotyw wielosystemowych prowadzących pociągi z prędkością 200 km/h;
  • zakup 16 lokomotyw hybrydowych, spalinowo – elektrycznych o prędkości maksymalnej w trakcji elektrycznej 160 km/h i w trakcji spalinowej 120 km/h;
  • zakup 20  składów zespolonych o napędzie hybrydowym i prędkości max. do 160 km/h.

Odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W najbliższych latach PKP Intercity będzie pracować nad opracowaniem powtarzalnego rozkładu jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę dla pasażerów.

PKP Intercity zapowiedziało zainteresowanie pojazdami wodorowymi.

Pojazdy wodorowe są przyszłością. Widzimy potrzebę zakupu tych innowacyjnych pojazdów napędzanych wodorem – zapowiedział Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Ponadto Członek Zarządu PKP Intercity, Tomasz Gonciarz zaznaczył że PKP Intercity ściśle współpracuje z Pesa Bydgoszcz oraz PKN Orlen w celu opracowania polskiego pojazdu wodorowego.

Najbliższe lata pokażą niesamowity efekt synergii, jaki zostanie osiągnięty dzięki miliardowym inwestycjom w polską kolej, które realizujemy od kilku lat. Zmodernizowane linie kolejowe i dworce oraz nowoczesny tabor pozwolą na szybsze, bardziej komfortowe i bezpieczniejsze podróże po całej Polsce. Czas pandemii pokazał, jak ważne jest istnienie usług o charakterze użyteczności publicznej, opierających się na stabilnym finansowaniu – zapewnia Krzysztof Mamiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity, Prezes Zarządu PKP S.A.

Odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W najbliższych latach PKP Intercity będzie pracować nad opracowaniem powtarzalnego rozkładu jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę dla pasażerów.

To niezwykle ważna umowa, dzięki której pasażerowie będą korzystać ze stale rozwijającej się oferty połączeń obsługiwanych nowoczesnymi pociągami. Warto podkreślić, że w 2030 roku cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Bardzo ważna jest również stabilność oferty, dająca pasażerowi  komfort w planowaniu przejazdów. Spójna sieć transportowa, która powstanie  w najbliższych latach, będzie to gwarantować. Kolej to środek transportu, na którym zawsze będzie można polegać i dlatego stanie się pierwszym wyborem pasażerów przy długodystansowych podróżach – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity