Infrastruktura Kolej jest dla ludzi

Zmiany na dworcu w Bolesławcu – planowany węzeł przesiadkowy

Zmiany na dworcu w Bolesławcu – planowany węzeł przesiadkowy fot. PKP S.A.

17 maja PKP S.A. przeprowadziły warsztaty kreatywne dotyczące inwestycji dworcowej w Bolesławcu.

PKP S.A. konsekwentnie przeprowadza konsultacje społeczne w formie warsztatów kreatywnych w celu sporządzenia projektu inwestycji zgodnej z potrzebami użytkowników dworca. Spotkanie w Bolesławcu Spółka zorganizowała wraz z Urzędem Miasta. Modernizacja dworca  jest kwalifikowana do realizacji w ramach POIiŚ.

Na warsztatach w Bolesławcu, które odbyły się  17 maja zgromadzili się zarówno mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, miejscowego biznesu i osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim podróżni.

W przypadku inwestycji w Bolesławcu Miasto chce, aby powstał węzeł przesiadkowy w ramach programu Interreg Europe. 

Ważne dla uczestników warsztatów okazało się, by obiekt zapewniał swobodne poruszanie się dla wszystkich pasażerów, osób niepełnosprawnych, ludzi starszych czy dzieci.  Poświęcono uwagę tematowi stworzenia miejsc postojowych typu kiss&ride, zadaszonych, monitorowanych parkingów dla rowerów oraz punktu małej gastronomii. Zaznaczono istotność udostępniania wspólnej informacji kolejowej i informacji oraz obsługi przewoźników autobusowych.

Więcej informacji na stronie PKP S.A.