Transport miejski

Zima w mieście z ZTM – darmowe przejazdy komunikacją miejską dla grup uczniów

Zima w mieście z ZTM – darmowe przejazdy komunikacją miejską dla grup uczniów fot. ZTM w Warszawie

Dzieci i młodzież, którym przysługuje Karta Ucznia, ale jej jeszcze nie posiadają mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów grupowych w ramach zajęć ,,Zima w mieście”.

Kartę Ucznia, uprawniającą dzieci i młodzież z Warszawy do bezpłatnego poruszania się komunikacją miejską po mieście weszła w życie z dn. 1 września 2017 r. Oferta ta to bezpłatne przejazdy warszawską komunikacją miejską przysługują uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych oraz uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych placówkach oświatowych, zlokalizowanych poza granicami stolicy.

Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w zajęciach ,,Zima w mieście”. Niezbędne wtedy będzie przemieszczanie się po Warszawie. Bezpłatne przejazdy grupowe są możliwe w dni powszednie od 15 do 26 stycznia. Na mocy Zarządzenia nr 1772/2017 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. dzieci i młodzież nieposiadające jeszcze Karty Ucznia (mimo jej przysługiwania) mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów grupowych po Warszawie w ramach zajęć. Takich osób jest ok. 10% spośród wszystkich, którym należy się Karta.

Warunki jakie należ spełnić, by skorzystać z oferty
  • grupa min. 10 osób = konieczny jeden opiekun (bezpłatna podróż),
  • grupa 11-20 osób= konieczni dwaj opiekunowie (bezpłatna podróż),
  • grupa 21-30 osób = konieczni trzej opiekunowie  (bezpłatna podróż),
  • grupa powyżej 30 osób = konieczni czterej opiekunowie (bezpłatna podróż),
  • należy wypełnić Kartę bezpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w mieście” (podpisana przez opiekuna grupy oraz dyrektora szkoły będącej Feryjną Placówką Edukacyjną).

Karta musi zawierać imiona i nazwiska oraz nr dokumentów ze zdjęciem (legitymacja szkolna) wszystkich dzieci z grupy. Karta to dokument poświadczający o możliwości bezpłatnych przejazdów.

Więcej szczegółów o formularzu i całej ofercie znajdą Państwo na stronie ZTM w Warszawie.