Ekonomia i rynek Infrastruktura Wiadomości

Umowy na 20 miliardów

Umowy na 20 miliardów Fot. PKP PLK

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, zapowiada, że wartość umów na inwestycje infrastrukturalne przekroczy w tym roku 20 miliardów złotych.

 

Merchel poinformował, że w pierwszym półroczu PKP PLK zawarły kontrakty o wartości 11 mld zł, czyli o 1 mld zł więcej niż planowano. – W pełni możemy podtrzymywać plany, że wartość nowo podpisanych w 2017 roku umów przekroczy 20 mld zł, a wartość wszystkich umów wyniesie w końcu br. 30 mld zł – powiedział Ireneusz Merchel.

Ponadto prezes PKP PLK poinformował, że w postępowaniach przetargowych znajdują się projekty o wartości 10 mld zł, więc na początku 2018 roku zarządca sieci kolejowej powinien mieć zapewniona realizację inwestycji sięgających ponad 40 mld zł, czyli 2/3 Krajowego Programu Kolejowego.

Ireneusz Merchel wyjaśnił, że standardem będzie modernizacja torów do prędkości 140 km/h na liniach lokalnych, 200 km/ h – na międzyregionalnych, oraz ponad 200 km/h (zazwyczaj 230 km/h) na liniach specjalnych.

Z tempa realizacji planu inwestycyjnego w PKP PLK zadowolone jest ministerstwo infrastruktury i budownictwa. Wiceminister Andrzej Bittel, któremu podlega w resorcie kolej, zaznaczył, że po 2020 roku możemy otrzymać już znacznie mniej funduszy na infrastrukturę kolejową, gdyż generalnie dojdzie do redukcji unijnego budżetu, i dlatego trzeba wykorzystać teraz wszystkie dostępne środki finansowe.

To nie oznacza jednak, że po 2020 roku zrezygnujemy z ambitnych planów kolejowych. Kontynuowany będzie – zapewnia Bittel – proces modernizacji sieci torowej i planowane sa budowy nowych linii, zwłaszcza Kolei Dużych Prędkości. – W sprawie KDP trwają analizy, powiązane m.in. z analizą budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – wyjaśnił Andrzej Bittel. I dlatego w kolejnej perspektywie finansowej zakładamy, że na kolej wydamy od 20 do 80 mld zł w zależności od wielkości funduszy unijnych i przyjętych zadań inwestycyjnych.

Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP PLK, dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji wyjaśnił, że przy wyborze miejsc budowy nowych linii pod uwagę będą brane przede wszystkim takie kryteria jak prognoza ruchu pasażerskiego i towarowego i powiązanie linii kolejowej w układach wielomodalnych.

PKP PLK zapewnia też, że stara się unikać zbytniego spiętrzenia robót i rocznie będą wykonywane zadania o wartości około 10 mld zł.