Ekonomia i rynek Infrastruktura

Jak Trakcja PRKiI stoi z wynikami za I kwartał 2017 roku?

Jak Trakcja PRKiI stoi z wynikami za I kwartał 2017 roku? fot. PLK

Trakcja PRKiI S.A. informuje o swoich wynikach kwartalnych. ,,Systematycznie odbudowujemy nasz portfel zamówień na wszystkich obsługiwanych przez spółkę rynkach” – mówi prezes Trakcji.

Analogicznie do poprzedniego roku za I kwartał 2017 roku Trakcja PRKiI S.A. odnotowała 0,8% wzrost przychodów ze sprzedaży. Był to wynik w wysokości 91,7 mln zł. Koszty ogólne spadły o 8%, gdy spółka miała zysk netto w wysokości 3,9 mln zł.

Cała Grupa Trakcja za I kwartał br. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 136, 6 mln zł. Jest to mniej o 2,5% niż rok wcześniej. Tym samym wynik netto Grupy był za miniony kwartał ujemny. To wynik 6,2 mln zł, natomiast rok temu w tym czasie osiągnął 0,5 mln zł.

Jak powiedział prezes Trakcja PRKiI S.A. Jarosław Tomaszewski wyniki Spółki sa ciągle poprawiane. Zmiany organizacyjne w spółce i racjonalna polityka ofertowa przyniosły widoczną poprawę marży. Systematycznie odbudowujemy nasz portfel zamówień na wszystkich obsługiwanych przez spółkę rynkach. – dodał.

Faktycznie, z danych Spółki wynika, że portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2017 r. to (wyłączając zamówienia z konsorcjum) 1,347 mln zł. Spółki z Grupy, w tym Trakcja PRKiI podpisały w I kwartale kontrakty o wartości 249 mln zł. Tu również w wyniku wyłączono umowy zawierane w konsorcjum z jakąkolwiek firmą, brano pod uwagę tylko umowy samodzielne. Od 1 kwietnia do teraz podpisano umowy na wynik 600 mln zł.

Więcej informacji i szczegółowe wyniki znajdą Państwo na stronie Spółki http://www.grupatrakcja.com/pl/