Działania Infrastruktura Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe

Samorządy walczą o wznowienie ruchu na liniach nr 363 i 368

Samorządy walczą o wznowienie ruchu na liniach nr 363 i 368 fot. Starostwo Powiatowe w Miedzychodzie

Jest szansa na rewitalizację linii kolejowych nr 363 Rokietnica-Międzychód i nr 368 Szamotuły-Międzychód. Przewozy pasażerskie na liniach  zostały zawieszone w latach 90.

O wznowienie ruchu na obu liniach starają się lokalne samorządy. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być zlecona analiza, która wskaże zasadność wznowienia ruchu pasażerskiego i towarowego na liniach 363 i 368. W ramach zamówienia pn. ,,Opracowanie prognozy wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica-Międzychód oraz nr 368 Szamotuły-Międzychód” przewidziane są m.in. badania wśród mieszkańców  i przedsiębiorców na obszarze objętym projektem. W przyszłości opracowana dokumentacja na stanowić punkt wyjściowy do przygotowania studium wykonalności rewitalizacji obu linii.

Jednotorowa linia kolejowa nr 363 Rokietnica-Międzychód ma długość ponad 63 km. Przewozy pasażerskie na linii zostały zawieszone w 1999 roku, towarowe były prowadzone do 2002 roku. Z kolei na jednotorowej, 57-kilometrowej linii kolejowej nr 368 Szamotuły-Międzychód zawieszenie przewozów pasażerskich nastąpiło już w 1995 roku. Rok później zaniechano tam realizacji przewozów towarowych. Obie linie są niezelektryfikowane. I ku niezadowoleniu mieszkańców od lat nieczynne. Oferta komunikacyjna regionu jest niewystarczająca, by spełniać oczekiwania tamtejszych podróżnych. Powiat międzychodzki nie ma połączeń kolejowych do Poznania. Zawieszenie ruchu na liniach nr 363 i 368 spowodowało pogorszenie jakości usług transportowych świadczonych także dla mieszkańców powiatu szamotulskiego i poznańskiego. W przywróceniu ruchu na liniach ma pomóc oczekiwana rewitalizacja.

Studium wykona firma ”Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. Umowa między spółką a Powiatem Międzychodzkim została podpisana 12 kwietnia (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie podczas obrad Zarządu Powiatu. Oferta BOBC była najkorzystniejsza spośród wszystkich zgłoszonych w przetargu (71.340 zł brutto). W spotkaniu wzięli udział również m.in. Remigiusz Grochowiak oraz Ryszard Pyssa – członkowie zespołu konsultacyjnego działającego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.

Wykonawca zajmie się m.in. przedstawieniem analizy miejscowych uwarunkowań komunikacyjnych. Zbadana zostanie konkurencyjność środków transportu na danym terenie, preferencje komunikacyjne mieszkańców, a także oszacowane zostaną potencjalne potoki pasażerskie oraz wielkość potencjalnych przewozów towarowych.

Opracowanie zostanie skierowanie do konsultacji społecznych. Koniec prac przewidziany jest na drugą połowę sierpnia 2018 r.