Ekonomia i rynek Infrastruktura Wiadomości

PKP PLK: opłata podstawowa pozostaje bez zmian

PKP PLK: opłata podstawowa pozostaje bez zmian fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe będą stosować dotychczasowe cenniki opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej także od 10 grudnia br., czyli od momentu wejścia w życie nowego rozkładu jazdy.

 

To tzw. opłata podstawowa. Ale jednocześnie PKP PLK będzie oddzielnie naliczać opłaty za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej – takie informacje przekazał Urząd Transportu Kolejowego. Zachowanie opłaty podstawowej jest zaś efektem odmowy przez prezesa UTK Ignacego Górę zatwierdzenia nowych stawek dostępowych dla PKP PLK. Prezes uznał, że ten cennik był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

„Głównymi nieprawidłowościami odmowy wskazanymi w decyzji było przyjęcie kosztów nie stanowiących kosztów bezpośrednich wynikających z rzeczywistego zużycia infrastruktury kolejowej jako rezultatu przejazdu pociągu  lub manewrów oraz przyjęty dobór współczynników korygujących średnią stawkę dostępu nie odzwierciedlający rzeczywistego stopnia zużycia infrastruktury oraz kosztów utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej” – przypomina UTK..

PKP PLK mogła opracować nowy projekt cennika i poddać go akceptacji prezesa UTK lub stosować cennik dotychczas obowiązujący i skorzystała z drugiej możliwości.

Urząd przypomina, że ubiegłoroczny cennik został zatwierdzony po skorygowaniu założeń dla stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej. Skutkiem tego było obniżenie średnich stawek opłaty podstawowej o 3,16% w przypadku transportu pasażerskiego oraz o 2,46% w przypadku transportu towarowego.