Kolej jest dla ludzi Przewozy pasażerskie Wiadomości

Za co odpowiada państwo, a za co region

Za co odpowiada państwo, a za co region Fot. Koleje Dolnośląskie

Mieszkańcy Dolnego Śląska narzekają na słabe połączenia kolejowe w części regionu. Rząd stoi na stanowisku, że odpowiedzialność za ten stan w dużym stopniu odpowiadają wojewódzkie władze samorządowe.

Problem dotyka zarówno mieszkańców, jak i turystów. Okazuje się, że na kłopoty z koleją narzekają np. mieszkańcy powiatów jaworskiego i złotoryjskiego, bo rodzi trudności z dojazdem do pracy. I w rezultacie może też spowodować, że część inwestorów zrezygnuje z budowy tu sowich zakładów.

Dlatego od dawna mieszkańcy postulują usprawnienie ruchu pociągów zwłaszcza na tak newralgicznych trasach jak Legnica – Jelenia Góra oraz Jelenia Góra – Wrocław przez Strzegom. Teraz pociągi pokonują te stosunkowo niedługie trasy w około dwie godziny, przez co kolej nie jest atrakcyjnym środkiem lokomocji. Problem ten poruszyła także poseł Elżbieta Stępień (N), która interweniowała w ministerstwie infrastruktury w tej materii. Zwraca ona uwagę na konieczność remontu tych linii kolejowych na Dolnym Śląsku.

Zadanie województwa

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wyjaśnił, że w obecnym rozkładzie jazdy 2016/2017 relacja Legnica – Jelenia Góra jest obsługiwana głównie przez Koleje Dolnośląskie. Ale te nie oferują połączeń bezpośrednich pomiędzy tymi miastami, lecz umożliwiają przesiadki w takich miejscowościach jak Jaworzyna Śląska, Lubań Śląski, czy Wrocław, w którym pasażerowie mogą skorzystać z pociągów PKP Intercity jadących do Jeleniej Góry (są to pociągi „Asnyk”, „Orzeszkowa” oraz EIP Premium).

Wiceminister przypomina, że połączenia Legnica – Jelenia Góra oraz Jelenia Góra – Wrocław Główny przez Strzegom nie są przewozami międzywojewódzkimi, ale wojewódzkimi. I dlatego organizatorem przewozów jest samorząd województwa, który ma prawo zamówić u odpowiedniego przewoźnika połączenia kolejowe wybranych relacji.

Ponadto Bittel odniósł się do pytania o modernizację ważnych odcinków linii kolejowych: nr 302 Marciszów – Strzegom, 137 Strzegom – Jaworzyna Śląska, 772 Strzegom Międzyrzecze – Strzegom Miasto, 283 Jelenia Góra – Lwówek Śląski oraz 284 Lwówek Śląski – Legnica.

Poinformował, że na liście projektów podstawowych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku ujęte zostało zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica – Dzierżoniów”, obejmująca odcinek Strzegom – Jaworzyna Śląska.

– Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Szacowany koszt inwestycji został określony na 65 mln zł, a zakończenie jej realizacji na 2020 r. Obecnie opracowywane jest studium wykonalności dla przedmiotowego zadania – stwierdził Andrzej Bittel.

Marszałek nie remontuje

Wiceminister dodał, że resort zabiegał o to, aby urząd marszałkowski dofinansował remont linii nr 283 Jelenia Góra – Lwówek Śląski, żeby mogły tędy jeździć szynobusy z prędkością 30 km/h. Miało to kosztować 6,4 mln zł. Ale PKP PLK tych funduszy nie otrzymały.

– Urząd Marszałkowski ocenił, że przedstawiony koszt jest zbyt wysoki w stosunku do spodziewanych korzyści i nie przyznał dofinansowania. W następstwie powyższego PKP PLK S.A. w ramach środków operacyjnych wykonała w 2014 r. prace, które pozwoliły na utrzymanie prędkości 30 km/h do końca obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2013/14 – informował Boittel.

Niestety, na pozostałych odcinkach linii kolejowych resort i PKP PLK nie planują inwestycji. Dlaczego? Bo to nie sią kompetencje organów centralnych. – Z uwagi na regionalny charakter wskazanych linii właściwym źródłem finansowania prac rewitalizacyjnych jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. W trakcie rozmów i negocjacji dotyczących projektów do realizacji w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie wskazał inwestycji na przedmiotowych liniach kolejowych. Z uwagi na brak zainteresowania Marszałka, który jest organizatorem publicznego transportu na terenie województwa, prowadzeniem przewozów na wskazanych odcinkach, prace inwestycyjne na przedmiotowych liniach nie zostały uwzględnione w planach inwestycyjnych określonych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku – utrzymuje Andrzej Bittel.

Także w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego do 2023 roku nie przewiduje się inwestycji na przedmiotowych liniach. I dlatego PKP PLK prowadzą tylko prace utrzymaniowo – naprawcze polegające na pojedynczej wymianie szyn, podbiciu pojedynczych podkładów oraz poprawie rozstawu toru.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Kongres Rozwoju TransportuIV Kongres Rozwoju Transportu

23 października 2017 r., DoubleTree by Hilton Łódź

Tegoroczna, czwarta już edycja odbywa się pod hasłem przewodnim “Centralny Port Komunikacyjny(m) sercem Polski?

Gościem honorowym wydarzenia będzie Mikołaj Wild – pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kongres Rozwoju Transportu to jedno z największych niezależnych wydarzeń związanych z sektorem transportowym. Gromadzi przedstawicieli władzy centralnej, największe firmy branżowe oraz liczne grono ekspertów i obserwatorów rynku.

Bądź z nami 23 października 2017 r. w Łodzi i sprawdź, co słychać w branży!

www.kolejnazmiany.pl