Infrastruktura Przewozy towarowe

Inwestycja na liniach na wschodniej granicy. Lepsze przewozy towarowe m.in. na trasie Hajnówka – Siemianówka

Inwestycja na liniach na wschodniej granicy. Lepsze przewozy towarowe m.in. na trasie Hajnówka – Siemianówka fot. PKP PLK S.A.

PLK zapowiada prace na liniach nr 59 i nr 31. Zapewnione zostaną sprawniejsze przewozy towarów na trasie Hajnówka-Siemianówka oraz od granicy do Chryzanowa (Zabłotczyzny).

Ok. 132 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację linii kolejowych Hajnówka-Siemianówka (linia nr 31) oraz Chryzanów (Zabłotczyzna) – granica państwa (nr 59). Działania te mają usprawnić przewozy towarowe na Podlasiu.

Chryzanów (Zabłotczyzna) – granica państwa (linia nr 59)

Prace na linii to m.in. wymiana ponad 20 km toru i rozjazdów, pojawienie się nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz remont nastawni na stacji Siemianówka. To również modernizacja 13 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów m.in. na rzece Narewce. Prace potrwają od 2018 do 2020 roku.  Będą realizowane jako projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)”. Ich koszt to ok. 100 mln zł netto (finansowanie z budżetu oraz Funduszu Kolejowego i RPO Woj. Podlaskiego).

Hajnówka-Siemianówka (linia nr 31)

Transport towarów z punktu przeładunkowego w Siemianówce w dalsze rejony będzie sprawniejszy dzięki m.in. modernizacji torów na stacji Siemianówka. Mowa o 5 km torowiska. Trasa Hajnówka-Siemianówka przyjmie więcej pociągów towarowych, a także zapewni bezpieczny transport poprzez nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Projekt „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz” zostanie zrealizowany w ramach szerszego projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”. Koszt to 32 mln zł netto. Prace potrwają od 2018 do 2022 roku. Będą realizowane ze środków budżetowych w latach 2018 – 2022. Działania te przyczynią się do wdrażania w życie hasła: ,,Tiry na tory”.