Polityka Wiadomości Wydarzenia

Informacja o stanie kolei przyjęta przez Sejm

Informacja o stanie kolei przyjęta przez Sejm Fot. PKP PLK

Sejm przyjął informację rządu o stanie polskiej kolei i planowanych w tym sektorze inwestycjach. Informację przedstawił posłom minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Za przyjęciem informacji głosowało 249 posłów, przeciw było 171 posłów, a 9 posłów wstrzymało się od głosu. Minister Adamczyk skupił się na kilku istotnych zagadnieniach. Przede wszystkim wskazał na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

– Prowadzony od 2015 r. program to największy w historii program modernizacji sieci kolejowej o wartości blisko 67 mld zł. W ramach jego zakresu zmodernizujemy ponad 9 tys. km linii kolejowych i rozbudujemy sieć o nowe elementy. Docelowo na większości zmodernizowanych linii pociągi osobowe będą jeździły z prędkością maksymalną 160 km/h, a pociągi towarowe – z prędkością maksymalną 120 km/h, ale jeszcze raz powtarzam: maksymalną, ponieważ chcemy uzyskać średnią europejską dla pociągów towarowych 45 km/h. Dzisiaj to jest ok. 23 km/h – stwierdził Adamczyk.

– Poprawi się także przepustowość linii kolejowych oraz ich bezpieczeństwo. Dziś jesteśmy na półmetku w realizacji tego wyzwania. Z dumą mogę powiedzieć, że w realizacji znajdują się projekty angażujące 64% środków w ramach „Krajowego programu kolejowego”, to jest 42,5 mld zł z 67 mld zł. Już w 2016 r. poziom nakładów poniesionych przez PKP PLK w ramach krajowego programu wyniósł 3,7 mld zł. To stanowi wzrost nakładów o ponad 700% w stosunku do łącznej wartości nakładów poniesionych w latach 2014 i 2015. Wówczas to wydano przez te 2 lata 0,5 mld zł – dodał minister. – Gdybyśmy przebudowywali kolej, jak nasi poprzednicy, środki przeznaczone na „Krajowy program kolejowy” wróciłyby z powrotem do Brukseli z powodu ich niewykorzystania – podkreślił Adamczyk.

Minister wskazał też, że coraz więcej pieniędzy trafia z kontraktów do polskich firm. W 2017 roku polskie firmy były wykonawcami w przypadku 74% liczby umów i 50% ich wartości. A teraz jest to odpowiednio 76% kontraktów i 54% pod względem ich wartości.

Minister Adamczyk wskazywał też na coraz lepszą kondycję ekonomiczną spółek kolejowych, głównie PKP S.A., PKP CARGO i PKP Intercity. To w największym stopniu efekt tego, że spółki przewozowe odnotowują wzrost transportu ludzi i towarów.